Planteformand: Følelser vandt over fakta

I medierne har det nærmest set ud som om landbruget var i gang med at lukke samtlige drikkevandsboringer, men ifølge Torben Hansen bliver drikkevandet renere og renere.

Forbuddet mod at sprøjte tæt på drikkevandsboringer og aftalen om grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er) handler mere om følelser end om fakta. Det slog Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer Planteavl fast da han tirsdag aflagde årsberetning i Herning.

”I medierne har det nærmest se ud som om landbruget var i gang med at lukke samtlige drikkevandsboringer. Det er nu ikke tilfældet. Selv om der desværre stadig findes spor af gamle forbudte og udfasede midler fra en helt anden tid, så er vi faktisk på rette vej”, siger han.

Renere og renere

Ifølge Torben Hansen er meget få boringer lukket på grund af pesticider. Ikke 133, som man taler om, men kun en er lukket i 2017 på grund af pesticider. Og det er sket fordi der i Danmark er et meget restriktivt godkendelsessystem.

”Min konklusion er, at vi får renere og renere grundvand år for år. Det er ærgerligt, at følelserne med BNBO-aftalen får lov at sejre over fagligheden”, påpeger han.

Fuld erstatning

Selv om landbruget skal reducere brugen af pesticider uden at de er fagligt belæg for det, glæder Torben Hansen sig over, at det er aftalt, at landmændene skal have fuld erstatning for alle tab ved at undlade at sprøjte i BNBO’er. Ikke kun tabt areal, men også manglende udbringningsareal og andre uhensigtsmæssigheder.

”Jeg må bare konstatere at debatten omkring vores plantebeskyttelse er rigtig vanskelig. Vi står med faglighed og fakta på den ene side og en befolkning med følelser på den anden side. Den store opgave er at få det til at ende i en forståelse i det spænd”, siger Torben Hansen.

Emneord

plantekongres

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle