Planteformand: Styrelse fastholder unødvendig høstfrist

Landbrugsstyrelsen foreslår kun moderate ændringer i reglerne for høstfristen 20. august i en ny bekendtgørelse, som er i høring netop nu. Planteformand i L&F, Torben Hansen, mener det er unødigt bureaukrati.

Landbrugsstyrelsen holder fast i, at marker med MFO-græsudlæg skal være høstet senest 20.august også i 2020. 

Landbrug & Fødevarers kalder uforståeligt, at styrelsen har valgt se bort fra vores ønske om mest maksimal fleksibilitet, som EU-reglerne ifølge organisationen giver mulighed for i den bekendtgørelse, som blev sendt i høring i sidste uge.

"Jeg er frustreret over det, fordi det jo ikke er høstfristen, der er det afgørende. Vi arbejder meget med egenkontrol i landbruget og det her kunne vi godt selv holde styr på. Det er jo bureaukrati for bureaukratiets skyld, lyder det fra Torben Hansen, planteformand i Landbrug & Fødevarer. 

Ifølge Torben Hansen så ville man fra dansk side godt kunne give landmanden lov til selv at holde styr på otte-ugers perioden efter høst på den enkelte mark, uden at det er nødvendigt at indberette noget til Landbrugsstyrelsen, uden at komme i konflikt med EU-reglerne.

Den model anvendes allerede for marker, der har MFO-græsudlæg i majs - så det burde også kunne lade sig gøre for MFO-græsudlæg i korn, lyder det. 

Men landmændene altså stadig overholde fristen 20. august. Kan man ikke nå det, så skal man ligesom i år orientere Landbrugsstyrelsen.

Udover det unødvendige i fristen påfører man også landmændene en ekstra risiko for at få afvist deres indberetning af efterafgrøder.

I år skulle landmændene indsende en email til Landbrugsstyrelsen, men næste år er det ændret til, at man skal sætte et kryds i det digitale skema til indberetning af efterafgrøder.

"Sidste år har vi eksempel en landmand, der kommer ind fra høst kl. to om natten og han ser så at den er gået til fejl adresse og dermed er fristen ikke overholdt. Nu kan det så være et kryds, der mangler men det er stadigvæk en unødvendig, ekstra fejlmulighed", siger Torben Hansen. 

Han mener, at vi i Danmark efterhånden er så godt satellitovervåget, at myndighederne sagtens kan lave de stikprøvekontroller, som der skal til.

"og det er en voldsomt presset tid for landmændene i forvejen så det er unødvendigt at de skal holde øje med den her frist også", mener han. 

Høstfristen kan næste år udskydes til den 7. september  Det betyder dog samtidig, at man udskyder destruktionsfristen til den 2. november. 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle