Planteformand undrer sig: Et forbud vil være stor overreaktion

Planteavlsformand hos Landbrug & Fødevarer undrer sig over Danmarks Naturfredningsforenings krav om et straksforbud mod azoler brugt i svampemidler.

Mandag har Danmarks Naturfredningsforening stillet krav om et forbud mod tebuconazol og andre azol-midler allerede i 2020. Kravet sker på baggrund af en nylig offentliggjort GEUS- rapport.

Miljøstyrelsen meddelelte allerede torsdag at rapporten ikke giver anledning til nye begrænsninger af de testede godkendte pesticider, da forskerne stadig mangler at afklare, hvor stor en andel af udvaskningen af 1,2,4-triazol, der kan relateres direkte til de aktuelle sprøjtninger på markerne.

Derfor undrer kravet planteavlsformand i Landbrug & Fødevarer, Torben Hansen:

"Jeg synes, det er lidt underligt at komme med et krav om forbud mod azoler på baggrund af den nye VAP-rapport. Miljøstyrelsen er jo faktisk ret klar i forhold til, at den ikke finder anledning til at indføre nye begrænsninger i brugen.  Jeg har fuld tillid til, at når styrelsen kommer med den udmelding, så er det også helt forsvarligt at vi fortsætter med brugen af azoler, som er særdeles vigtige i forhold til svampebekæmpelsen, og som det vil være et stort problem ikke at kunne råde over. Det vil få store økonomiske konsekvenser for planteproduktion.”

Han fremhæver at 1,2,4 triazol er meget sjældent forekommende.

”Miljøstyrelsen fremhæver jo også, at GEUS tidligere på året har gjort op, at 1,2,4 triazol er meget sjældent forekommende, når der kontrolleres vandværksvand. Der er kun fund i 12 af 1373 undersøgte indvindingsboringer, svarende til under end 1 procent, og der er ingen overskridelser af kravværdien for drikkevand. Et forbud på det foreliggende grundlag vil være en stor overreaktion", siger Torben Hansen.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle