Plantekongres 2017 byder på mange landmænd på talerstolen
På tirsdag og onsdag 17-18. januar løber årets Plante-kongres ad stablen i Kon-grescenter Herning - med mange spændende faglige emner på programmet.

»Foreløbig er godt 1.200 tilmeldt Årsmødet for Planteproduktion, der indleder Plantekongressen. Men der er plads til flere.«

Sådan lyder opfodringen fra informationskonsulent Henrik Buus fra Seges, der forventer samme deltagerantal til selve kongressen som sidste år, nemlig 1.900. Og det er altså stadig muligt at tilmelde sig kongressen.

»Der er dog ikke ret mange pladser tilbage på de specielle pico-sessioner.«

Landmænd på talerstolen

Ud over rådgivere, forskere og firmafolk er der også mange landmænd på talerstolen. De fortæller om erfaringer fra praksis - her kan du blive klogere på, hvad andre landmænd gør. En af dem er hollandske Jacob van den Borne, der fortæller om sin digitale farm, hvor præcisionsjordbrug er hjørnestenen. De øvrige landmænd, der holder indlæg er:

Lars Martin Kjøller fra Nexø: Dyrkning af efterafgrøder.

Henrik Terp, Sanderumgaard: Sådan holder jeg et lavt forbrug af ukrudtsmidler.

Torsten Wetche, Hvanstrupgaard: Kommerciel dyrkning af quinoa

Kristian Tybjerg fra Alrø: Jeg løste mit græsukrudtsproblem ved at ændre sædskiftet.

Lars Erik Nielsen, Bregentved Gods: Erfaringer med at nedmulde halm

Jesper Hansen fra Dalmose: Sådan styrer jeg ukrudtet på min bedrift

Jonas Würtz Midtgaard fra Go-gris I/S: Facebook åbner vores landbrug

Per Kjeldsen fra Valdemarskilde Landbrug: Sådan plukker jeg den bedste rådgivning.

Robert Fox fra England: Sådan tildeler jeg N, P og K variabelt.

Thor G. Kofoed, Knarregaard: Formand, Frøsektionens årsmøde, L&F

Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods: Visioner, drift og planer.

De mest populære sessioner

De mest populære emner på kongressen er målrettet indsats, jord, conservation agriculture og planteværn. Det afspejler de mest bookede sessioner, som i prioriteret rækkefølge er:

Anders Agger indefra (Tv-journalist og dokumentarist på DR)

Dyrkning og effekter af efterafgrøder (landmand og rådgiver)

Rodudvikling, rodfunktion + høstudbytter (Universitet)

Nyt om sygdomme og skadedyr (Seges + Universitet)

Sædskifte som ukrudtsbekæmpelse (landmand og rådgiver)

Halm - salg eller nedmuldning? (landmand og rådgiver)

Nyt om ukrudt (Seges m.fl.)

Målrettet kvælstofregulering (Universiteter + NaturErhvervstyrelsen)

Er kvælstof eller fosfor problemet? (Universiteter)

Pakning i dybden - risiko og betydning (Universitet + Seges)

Mikronæringsstoffer - fup eller fakta? (Universitet + Seges)

Ny fosforregulering (Miljø- og Fødevareministeriet + Seges)

Håndtering af sygdomme og skadedyr i vinterraps (Seges)

Faktaboks

6 spændende emner, jeg vil høre på Plantekongressen

  1. Kvalitetskorn og kvælstof: Dyrk korn med de nye optimale N-kvoter, så udbytte og kvalitet hæves. 
  2. Satellitmålinger: Danske erfaringer med CropSat.dk til gradueret gødskning og sprøjtning og til myndigheders afgrødekontrol. Plus erfaringer fra Sverige, hvor CropSat er udviklet.
  3. Nye proteinholdige afgrøder: Status på proteinafgrøder i Danmark og erfaringer med kommerciel dyrkning.
  4. Præcisionsjordbrug i praksis: Hvad er nyt, og hvordan kan det skabe værdi for landmanden.
  5. Vinterraps: Styr rapsen mod maksimalt udbytte + Dyrkning af raps i Nordtyskland + Sådan håndteres sygdomme og skadedyr i 2017
  6. Conservation Agriculture: Svenske og danske erfaringer fra praksis.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.