Pludselig blev en 12 meter lang seddel hevet frem: Bureaukrati frustrerer landmænd

Irritation over bureaukrati og rigide regler gik igen under debatten på årets delegeretmøde i Herning. Herunder kan du læse nogle uddrag fra talerne.

Da Søren Laustsen fra Sønderjysk Landboforening gik på talerstolen under debatten, tyede han til et meget synligt virkemiddel.

Et 12 meter langt udprint af en kontrolrapport fra Landbrugsstyrelsen. 

Udprintet skulle synliggøre den megen bureaukrati, regler og papir, der spænder ben for landmændenes arbejde.

- Da Landbrugsstyrelsens kontrollører tager afsted, tror landmanden, at alt er ok. 14 dage efter får han et brev: 0,06 hektar er ikke godkendt. Senere viser det sig, at tilskuddet reduceres med 30 kroner, kvælstofkvoten beskæres med seks kilo. Kan det virkelig passe, at man skal bruge tid på så lidt? Det koster enorme ressourcer til sagsbehandling og konsulenter og det belaster landmanden. Det er på tide at indføre en bagatelgrænse, fortalte Søren Laustsen.


Søren Laustsen


Udtagning går for langsomt - ryd ud i bureaukratiet

Lars Mellemkjær, LandboNord:

- I landbrugsaftalen står der meget om at udtagning af landbrugsjord skal opsamle kvælstof og lægge låg på udledning af CO2. Vi har en klar interesse i, at det sker, så vi ikke kan beskyldes for ikke at ville bidrage. Men bureaukratiet betyder, at det går uendeligt langsomt - vi har klima-lavbundsprojekter, som har været undervejs i seks år, fordi mydighedsbehandlingen snegler sig afsted. Alle sejl bør sættes til for at rydde bureukratiske benspænd af vejen.

Lars Mellemkjær


Er formandskabet stolt af resultaterne?

Helge Nielsen Holstebro Struer Landboforening:

- Jeg troede, at delegeretmøde var landbrugets festdag. I stedet er det her, skiftende formænd kommer og siger, at man skal lave brede aftaler på landbrugsområdet, så man får gode rammevilkår. Men er det jeres oplevelse, at politikere har fået så meget viden, at de forstår det mest elementære om landbrugets processer, og at en CO2-afgift vil ødelægge landbruget? Og har I evnet at stoppe det evindelige makværk, der skaber bureaukrati for alle og tilskud, der kun gavner storlandbrug og har I stoppet kravet om 4 procent brak, spørger han retorisk. 


Helge Nielsen


L&F bør have en sektor for klima

Henrik Terp, Centrovice:

- Dansk landbrug har sovet i timen på klima. Vi har ikke formået et klæde blå blok godt nok på. Langt henad vejen har vi allerede tabt kampen om at gøre biogas og kraftvarme til forretningsområde. Men vi har fortsat muligheder som kulstoflagring. L&F bør have en klimasektor, siger Henrik Terp.

Henrik Terp.

Emneord

Delegeretmøde 2022 , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle