Ellemann er kritisk over for rødt udspil om forbud mod konventionelt landbrug på 200.000 hektar

I dag kommer vi forbi regeringsforhandlingerne, hvor Venstre forholder sig kritisk over for rødt forslag om drikkevandsbeskyttelse. Organisationer, heriblandt Landbrug & Fødevarer, ønsker ikke at blande sig i, hvorvidt der kommer en bred regering. En landmand må ikke gøde på sin eng, og så er der udsigt til faldende kornpriser.