Landbrugets leverandører tjener milliarder på voldsomme råvarepriser

Efter at have meldt sig ud vil Rusland nu igen indtræde i aftale om korneksport, de voldsomme prisstigninger på råvarer forgylder bundlinjen hos underleverandører til landbruget, og så opnåede en række personer med tilknytning til landbruget ikke valg til Folketinget.