Medforfatter tager afstand fra politisk udtalelse om minknotat

Juraprofessor er ikke enig i den udmelding, som hans kollega er kommet med om deres fælles notat om minksagen. Førstedagen af Landbrugets delegeretmøde handlede overvejende om klima. Administrerende direktør i Arla Peder Tuborg udtalte at politikerne lever i bundløs uvidenhed om landbrug og må ikke træffe beslutninger på det grundlag. Torsdag er der kampvalg til viceformandsposten. 34.000 kalkuner bliver torsdag aflivet af Fødevarestyrelsen på grund af fugleinfluenza.