Steen Bitsch: Danske landmænd sidder på en guldgrube

Det hedder biogen CO2, og det er milliarder værd, siger Steen Bitsch, administrerende direktør for Vestjyllands Andel. Landmændene kan producere tonsvis af det, og allerede nu bliver Vestjyllands Andel ringet op af virksomheder, der vil købe det.

I klimadebatten er vi i de seneste år blevet vænnet til, at CO2 er skidt, fordi klodens voksende befolkning og den deraf følgende udledning af CO2 har ført til global opvarmning. Det er i høj grad den CO2, der stammer fra fossile brændstoffer som kul, olie eller gas, men der findes andre former for CO2, og den biogene af slagsen er ikke bare klimamæssigt gavnlig. Den er også penge værd.

Sådan lyder det fra Steen Bitsch, der er administrerende direktør for Vestjyllands Andel, hvor man også har investeret i produktionen af biogas.

- Danske landmænd sidder på en uudnyttet guldgrube her, for der er allerede nu en stor efterspørgsel på den biogene CO2. Særligt fordi der flere steder er ved at blive opført de såkaldte Power-to-X-anlæg (PtX), og her skal man bruge CO2 for at konvertere den grønne strøm fra vindmøller til ethanol. Og hvis man kan bruge CO2 i den proces, skal den være grøn (eller biogen, red.), for at ethanolen også ender med at være grøn, siger Steen Bitsch.

LÆS OGSÅ: Landbruget kan bliver storleverandør af 'grøn' CO2

Ifølge Steen Bitsch har de i Vestjyllands Andel allerede fået mange henvendelser fra selskaber, der vil købe den biogene CO2, som i dag er et overskudsprodukt i forbindelse med produktionen af biogas, og som bare sendes ud i atmosfæren.

- Men inden ret mange år - mit eget bud er to til tre - vil man rent teknisk være i stand til at indfange denne biogene CO2 og sælge den til eksempelvis PtX-selskaberne, siger Steen Bitsch.

Og det er her, at landmændene kommer ind i billedet, forklarer Steen Bitsch.

- Vores logik er, at vi har en dyrkningsflade i form af markerne, hvor vi stopper med at optage CO2, når der høstes. Så ved jeg godt, at der sås efterafgrøder, men problemet med dem er, at de jo efterlades til at rådne og dermed frigives CO2en i den proces. I stedet skal man dyrke energiafgrøder efter den ordinære høst, og efterfølgende sælge dem til biogasselskaberne. Her vil afgrøderne så indgå i biogasproduktionen, hvor der altså produceres biogen CO2, som skal indfanges og sælges, siger Steen Bitsch.