Politichef erkender at soloridt med actioncard var en fejl

Chefen for Den Nationale Operative Stab (NOST) godkendte, hvad han kaldte 'uheldig' formulering i action card til minkavlere.

60 politielever skulle indlede samtaler med minkavlere uden for aflivningszoner på denne måde i dagene efter beslutningen om af aflive alle mink i november 2020:

'Jeg ringer fra Rigspolitiet på vegne af Fødevarestyrelsen, da regeringen af hensyn til folkesundheden har truffet beslutning om at alle mink i Danmark skal aflives'.

Herefter skulle politieleverne forklare, hvordan minkavlerne kunne få adgang til en tempobonus.
Hvis de i stedet fik et nej, skulle de svare:

'Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.'

Netop denne del af samtalen koncentrerede afhøringerne i Granskningskommissionens sig om torsdag. Der var nemlig ikke lovgrundlag for den formulering.

Men at samtalen blev indledt med, at der blev ringet på vegne af Fødevarestyrelsen, er også interessant.

For selv om NOST-enheden er forankret i politiet, bistår den udelukkende andre myndigheder med deres arbejdet. Det vil altså sige, at det er ude i de enkelte styrelser, at der er styr på og viden om den den lovgivning, som NOST'en skal arbejde ud fra.

Alligevel var Fødevarestyrelsen aldrig inde over formuleringen.

Chefen for NOST'en, Uffe Stormly erkendte under sin afhøring torsdag, at Fødevarestyrelsen skulle have været inde over de endelige formuleringer i actioncardet.

"Når jeg reflekterer over det i dag, så burde vi have bedt dem om at læse det igennem. Vi opererer jo på deres vegne", sagde han.

Af gode grunde ved ingen i dag, om det ville have ændret noget.

Kendte til Mangel på lovhjemmel

Hos NOST'en var Uffe Stormly og chefen for den juridiske enhed Birgitte Buch nemlig udemærket klar over, at der manglede hjemmel til beslutningen om at aflive alle mink. Den information fik Uffe Stormly allerede om morgenen på et møde med Fødevarestyrelsen den 5. november.

Men det var ikke noget, der for alvor bekymrede ham, forklarede han også. Han regnede med, at loven var på vej.

Alligevel beklagede Uffe Stormly formuleringen i actioncardet, som han kaldte 'uheldig'. Han havde nemlig godkendt den, forklarede han.

"Jeg så det hurtigt mellem to møder og godkendte det", forklarede han.

Uffe Stormly forklarede, at intentionen var at formidle budskabet om en tempobonus.

"Der skulle vi have været bedre til at formulere os", sagde han.

Ifølge chefpolitiinspektør Peter-Chresten Ekebjerg, der NOST-chef Uffe Stormlys overordende, og som også blev afhørt torsdag, blev teksten indføjet for at hjælpe politieleverne med at lukke samtalen af, som han forklarede det.

"Min forståelse er, at den blev til som et forsøg på at hjælpe politieleverne med at lukke samtalen af og være sikker på, at de minkavlere, der sagde nej, for alvor havde overvejet, hvad det betød for dem – at de traf beslutningen på et kvalificeret grundlag".

Medarbejdede undskyldte

Actioncardet blev udfærdiget af en menig medarbejder, juristen Tobias Gilbæk Berg. Han blev også afhørt torsdag i Granskningskommissionen og undskyldte formuleringen.

Efter et møde med Fødevarestyrelsen, hvor han fik et opdrag til talepinde, fik han 45 minutter til at udfærdige teksten

"Hensigten var, at minkavlerne fik mulighed for at træffe grundlag på fuldt oplyst grundlag. Jeg er ked af i dag, at der ikke er skrevet forbehold ind om manglende lovhjemmel. Jeg havde gerne set, at det havde været med", sagde han om det actioncard, han formulerede, men som siden blev godkendt i flere lag over ham.

Ud af de 300 hundrede minkavlere, som politieleverne skulle kontakte, blev otte efterfølgende kontaktet med en undskyldning og de korrekte informationer.

Men teknisk set kunne mange flere have truffet en beslutning på et forkert grundlag, hvorfor udspøger Jakob Lund Poulsen gerne ville vide, hvorfor der ikke var kontaktet flere.


"På et møde blev det besluttet kun at kontakte de otte", fortalte Uffe Stormly.

Men foretog man ikke en stikprøve blandt alle de andre for at høre, om de følte, deres grundlag for samtykke nu var et andet, lød spørgsmålet fra Lund Poulsen.

"Det erindrer jeg ikke, at vi drøftede det. Jeg ville have vidst, hvis man gjorde det", forklarede han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle