Politikere: Nemt at blive enige, når andre betaler

Folketingets landbrugsordførere ser positivt på fælles forslag fra L&F og Danmarks Naturfrednings-forening, men er bekymrede for regningen. Vi skal lige se på finansieringen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Når to organisationer, der er så modsatrettede som Landbrug & Fødevarer og Danmark Naturfredningsforening sætter sig sammen og kommer med forslag, spidser politikerne ører. Det er netop, hvad der er sket, efter at L&F og DN har foreslået at ekstensivere driften af 100.000 hektar – eller hver 25. danske mark. Fra venstre mod højre siger landbrugsordførerne, at initiativet fra de to organisationer om at gavne miljø og klima er spændende.

»Socialdemokratiet står for en politik, der kan samle Danmark, og derfor er det meget interessant læsning for mig. Jeg håber selvfølgelig, at organisationerne kan blive konkrete på de finere detaljer i det og på finansiering«, siger landbrugsordfører Simon Kollerup (S).

Frygter regningen

Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance læser også forslaget med interesse, men frygter regningen. Ifølge forslaget vil der være brug for et milliardbeløb til jordfordeling, ligesom at visse bedrifter i ammoniakfølsomme områder skal flyttes eller lukkes med fuld erstatning.

»Det er nemt at blive enige, når andre betaler«, siger Orla Østergaard (Kons.), mens Lise Bech (DF) synes, det lyder lidt voldsomt.

»Jeg vil gerne nærlæse det, før jeg tager endelig stilling«, siger hun.

Carsten Bach har samme forbehold, men vil også gerne prøve at finde penge.

Venstres Erling Bonnesen ser som de øvrige, LandbrugsAvisen har talt med, frem til at få forslaget på skrift, men han har en god fornemmelse af forslaget.

»Umiddelbart lyder det fornuftigt at gøre noget ved jordfordeling. Det har vi sat gang i med tørkepakken, men der er bestemt behov for at gøre mere ved jordfordeling«, siger han.

Balance

Hos Alternativet har Christian Poll store forventninger til udspillet.

»DN vil ikke købe hvad som helst, så jeg går ud fra, at der er meget natur og klima i det. Det er meget positivt, når de to organisationer går sammen om at foreslå noget, for så er der balance mellem erhverv og natur«, siger han.

En milliardregning bekymrer ham ikke.

»Vi har afsat 80 mia. kr. til grøn omstilling i vores regeringsprogram«, understreger han.

Grønt, men kompliceret

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sagde torsdag, at »det her er klogt og gennemarbejdet, men det er ikke billigt. Der er ingen nemme eller billige løsninger, men der er fælles løsninger, og det er jeg meget positiv stemt overfor«.

Han vil nu gå dybere ned i forslaget, og minder om, at regeringen i tørkepakken fra sidste år afsatte 150 mio. kr. til jordfordeling, som parterne nu vil have mere af.

Faktaboks

Det vil L&F og DN:

  • Der skal ekstensiveres 100.000 hektar lavbundsjord gennem multifunktionel jordfordeling for at reducere klimabelastning
  • Lukke eller flytte visse bedrifter tæt på ammoniakfølsom natur med fuld erstatning for miljøets skyld
  • Have accept af alternative virkemidler til ammoniakreduktion
  • Differentiere kravene om ammoniak i visse naturområder
  • Åbne for, at andre virkemidler end ammoniakreduktion, kan accepteres

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle