Lettere at hente udenlandsk arbejdskraft: Politisk aftale lemper beløbsgrænse

Et politisk flertal indgik onsdag en aftale om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft til 375.000 kroner.

Mangel på arbejdskraft fik i onsdag denne uge et bredt politisk flertal til at indgå en aftale, som betyder, at det i en periode bliver lidt lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark:

Beløbsgrænsen sænkes fra 1. december og tre år frem fra 448.000 kroner til 375.000 kroner.

Lempelsen hilses velkommen i Landbrug & Fødevarer.

- Det er positivt, siger viceformand Lone Andersen.

Hun henviser til, at 40 procent af fødevarevirksomhederne ved udgangen af 2021 oplevede mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.

Loft på 15.000

Lone Andersen beklager dog, at der er lagt en række barrierer og begrænsninger ind i ordningen, som måske vil have den konsekvens, at virksomhederne vil være tilbageholdende med at benytte den.

Blandt andet vil højst 15.000 personer kunne komme ind på ordningen, og den lukker også, hvis ledigheden stiger til mere end 3,75 procent.

’Mistænkeliggørelse’

Får en medarbejder på ordningen en bøde på over 3.000, risikerer de desuden hjemsendelse.

Aftalens fokus på straf og udvisning er en unødvendig mistænkeliggørelse af faglærte, der ønsker at arbejde og betale skat  i Danmark, siger Lone Andersen.

Det politiske flertal bag aftalen har også besluttet, at fodermestre og driftsledere skal kunne søge opholdstilladelser for fire år ad gangen.

Det var dog allerede udmøntet i en bekendtgørelse.

Faktaboks

Bred aftale
  • Aftalen om international rekruttering er indgået mellem regeringen, Venstre, SF, Konservative, Nye Borgelige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle