Politisk indsats gav gevinst på finansloven

Model for sælgerpantebreve, afskaffelse af afgift på foderfosfater og bedre forhold for landbrugsskolerne støtter erhvervet.

Af Jens Juhl Eriksen, debat@landbrugsavisen.dk

Der var grund til tilfredshed i landbruget, da finansloven i sidste uge blev præsenteret. Flere elementer, der længe er kæmpet for, var blevet en del af loven.

L&F har i mange år arbejdet for en model, hvor skatten på sælgerpantebreve lægges om, og det dermed bliver mere trygt at hjælpe køber med finansieringen ved at lade en del af provenuet stå. En sådan model afsættes der 70 mio. kr. til i 2020, 60 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022. Den varige udgift er 35 mio. kr.

»Det er noget, som vi virkelig har prioriteret politisk og arbejdet på mange fronter for at vise nytten af, så det er et vigtigt resultat«, siger Lone Andersen, viceformand i L&F.

Vigtigt for grise- og fjerkræproducenter er afskaffelse af afgiften på foderfosfater.

Det letter samlet umiddelbart erhvervet for 50 mio. kr. For en standardbedrift vil lempelsen udgøre ca. 19.500 kr. årligt for svin og 25.500 kr. årligt for fjerkræ.

»Det er godt for de pressede griseproducenter, at det er lykkedes at få afskaffet den afgift, der jo også er dybt konkurrenceforvridende«, vurderer Lone Andersen.

Hun nævner som det tredje vigtige resultat, at finansloven også har fokus på at styrke rekruttering og udvikling i landbruget.

»Vi har store udfordringer med at sikre den fornødne rekruttering, og det er også meget vigtigt, at uddannelsesniveauet på skolerne fortsat kan være højt«, siger Lone

 

 

 

Andersen.

Konkret ligger i finansloven en aftale om, at erhvervsuddannelser fortsat har en pulje til kvalitetsudvikling på 168 mio. kr., og samtidig fjernes det såkaldte omprioriteringsbidrag svarende til 129 mio. kr. Det vil give en række landbrugsskoler mulighed for at satse på udvikling.

»Herudover er det lykkedes at sikre midler i finansloven til at forbedre kostskolemiljøerne på landbrugsskolerne, som i forvejen er de bedste i landet. Der afsættes 6,2 mio.kr. årligt fra 2019 til at ligestille landbrugsskolernes tilskud til forplejning med vilkår på øvrige kostafdelinger ved erhvervsrettede uddannelser«, siger Lone Andersen.

De gode resultater for landmændene er dog ikke kommet af sig selv. På de næste sider kan du læse om, hvordan L&F arbejder for at få indflydelse på finansloven.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle