Præcisions-pionerer fri for efterafgrøder

Præcisionslandbrug kan blive et nyt virkemiddel i den målrettede regulering af landbruget. Det er perspektivet i pilotprojekt med 20 landmænd.

Landmændene efterspørger nye virkemidler i miljøreguleringen. Det her er et konkret bud. Vores håb er, at vi i de kommende to år kan udvikle præcisionslandbruget og i fremtiden gøre det til et mere permanent virkemiddel«.

Sådan lyder det fra Jakob Møgelvang, teamleder i Landbrugsstyrelsen, om det pilotprojekt om præcisionslandbrug, som styrelsen vil afvikle de næste to år i samarbejde med Seges/Landbrug & Fødevarer.

20 kan deltage

Op til 20 landmænd får mulighed for at deltage i pilotprojektet, som skal vise, om en præcis og gradueret tildeling af gødning - som forventet - både kan give positiv miljøeffekt og samtidig være en økonomisk gevinst for landmanden.

De deltagende landmænd skal derfor være i besiddelse af avanceret teknologisk præcisionsudstyr, så de kan sektionstildele handelsgødning med centrifugalspredere eller bomspredere med sektionskontrol.

»Landmændene har i dag adgang til ’Cropsat’, så de på basis af satellitbilleder og sektionsspredning af gødning kan sikre, at de placerer gødningen dér, hvor planterne bedst kan opsuge kvælstoffet«, siger Jakob Møgelvang.

»Men én ting er en meget målrettet fordeling af gødning, - landmændene skal også, mere detaljeret end i dag, opgøre planternes kvælstofbehov forskellige steder i marken. Og efterfølgende skal de dokumentere og indsende oplysninger om, hvad de har gjort«.

En ’gulerod’

En vigtig gulerod for de landmænd, som udvælges til at deltage i projektet, er, at de til gengæld for at udfylde og indsende skemaer bliver godskrevet den forventede miljøgevinst: De slipper helt eller delvist for at udlægge pligtige efterafgrøder i de to år.

»Vi håber, vi i dialogen med landmændene får indsamlet erfaringer, som kan bidrage til, at vi får udbredt præcisionslandbruget og gjort det attraktivt«, siger Jakob Møgelvang.

Ansøgninger om at deltage skal sendes ind senest 8. februar 2018.

Faktaboks

Pilotprojekt

  • Landbrugsstyrelsen har åbnet for ansøgninger fra landmænd, der ønsker at deltage i et pilotprojekt om udvikling af præcisionslandbrug som miljøvirkemiddel.
  • 20 landmænd vil få mulighed for at deltage. Deltagerne slipper helt eller delvist for at udlægge pligtige efterafgrøder i planperioderne 2018/19 og 2019/20.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle