Prehn: Det gik der galt under årets ansøgningsrunde

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) redegør i et skriftligt svar i Folketinget for de fejl, som til sidst blev årsag til, at årets EU-ansøgningsrunde blev forlænget i seks dage.

I sidste måned sluttede årets EU-ansøgningsrunde hos Landbrugsstyrelsen. Endnu engang blev der berettet om adskellige problemer i det it-system, som landmænd og konsulenter skal bruge for at indsende ansøgningerne.

I et nyt skriftligt svar i Folketinget redegør fødevareminister Rasmus Prehn (S) nu får årets fejl.

Fra ministeren lyder det i sin gennemgang:

- Lad mig starte med at slå fast, at det ikke er rimeligt, at ansøgere skal opleve en problemfyldt og besværlig proces, når de søger om tilskud i Landbrugsstyrelsen.

Af fejl i årets ansøgningsrunde lyder det fra ministeren, at han er blevet oplyst af Landbrugststyrelsen, at  at der helt konkret i kortere perioder har været udfordringer med at indsende ansøgninger med over 60 marker på Fællesskemaet 2022 og store GKEA-skemaer (Gødningskvote- og Efterafgrøder).

Derfor blev det nødvendigt under ansøgningsrunden at lave tilpasninger i it-understøttelsen for at sikre, at indsendelsen af ansøgninger med over 60 marker på Fællesskemaet og store GKEA-skemaer blev hurtigere og mere smidig.

I forbindelse med dette anbefalede Landbrugsstyrelsen i en periode over 14 dage fra midten af marts, at ansøgerne ventede med at indsende større ansøgninger og i stedet kun forberedte og udfyldte store ansøgninger, således at de var klar til indsendelse senere.

- I hele perioden var det dog muligt at indsende store ansøgninger om end med ventetid i forbindelse med indsendelsen.

- Landbrugsstyrelsen har oplyst mig om, at de implementerede optimeringstiltagene 1. april 2022, hvorefter indsendelsestiden for denne type af ansøgninger er blevet kortere.

- Dertil har Landbrugsstyrelsen sammen med sine eksterne leverandører på it-området løbende arbejdet på at få rettet de opståede fejl i Tast selv-systemet så hurtigt som muligt.

Minister: System er testet

Han skriver i sit svar, at der i det nye Tast selvsystem, som er blevet brugt for første gang i år desuden har været flere "funktionelle fejl", end der var i det gamle Tast selv-system i 2021. Dette var særligt tilfældet i starten af årets ansøgningsrunde.

Det sker -  ifølge ministeren - på trods af en stor indsats med at teste det nye Tast selv-system forud for ansøgningsrunden.

Fra Rasmus Prehn bliver det i sit svar tilføjet, at der har været gode perioder i årets ansøgningsrunde. 

- Det har været muligt at indsende ansøgninger uden at opleve itproblemer i løbet af ansøgningsrunden. Styrelsen har desuden oplyst mig om, at i forhold til tidligere år har ansøgerne generelt set oplevet færre egentlige nedbrud på Landbrugsstyrelsens systemer, ligesom svartiderne – specielt i forhold til indhentning af marker – er blevet forbedret, lyder det.

Minsiteren sætter sin lid til to større it-projekter, som er igangsat, og som har til formål at sikre en stabil og brugervenlig it-understøttelse i Landbrugsstyrelsen fremadrettet. Det ene af de to projekter kom i negativ fokus i januar, da det viste sig at blive 50 procent dyrere end forventet. 

- De to CAP it-projekter er helt afgørende for at sikre en succesfuld og rettidig implementering af CAPreformen herunder it-stabilitet og brugervenlighed for ansøgerne i de kommende ansøgningsrunder, lyder det fra Rasmus Prehn.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle