Prisstigninger redder landbrugets indtjening i 2022

Landbrugets omkostninger i produktionen steg til det højeste niveau nogensinde. Når landbrugets bruttofaktorindkomst alligevel er steget er det takket være prisstigninger på især korn og mælk.

Landbrugets bruttofaktorindkomst var i 2022 12 procent højere end i 2021 og landede på 30,7 milliarder kroner.

Det viser en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik. 

Landbrugets bruttofaktorindkomst viser landbrugets økonomiske resultat efter omkostninger til bl.a. foder, gødning, tjenesteydelser og produktionsskatter er afholdt.

I 2020 og i 2012 lå tallet på henholdsvis 31,9 mia. kr. og 34,5 mia. kr.

Selvom omkostningerne til energi, foder og andre råvarer var rekordhøje i 2022 var værdien af salgsprodukterne alligevel højere. 

I 2022 endte værdien af salgsprodukterne på 97,7 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 22 procent fra 2021 til 2022.  Samtidig faldt mængdeindekset for salgsprodukterne fra indeks 99 i 2021 til 98 i 2022.

Det er dermed prisstigningerne, som er hovedårsagen til den kraftige vækst, skriver Danmarks Statistik.

Høje salgspriser på mælk og korn gav rekordhøj bruttoproduktion

I 2022 udgjorde de animalske produkter 55 procent af landbrugets produktionsværdi, og de vegetabilske produkter 40 procent.

Tilsammen tog salgsprodukterne et gevaldigt nøk opad fra 2021 til 2022.

De animalske salgsprodukter steg fra 47,9 milliarder kroner til 56,7 milliarder kroner,  mens de vegetabilske salgsprodukters samlede værdi steg fra 32,2 milliarder kroner til 41,1 milliarder kroner.  Resultatet skyldes især de høje priser, som landmændene fik for deres mælk og korn i 2022.

Fra 2021 til 2022 gik prisindekset for korn som salgsprodukt fra indeks 120 til 172, mens mælken steg fra indeks 122 til 167. Samtidig steg mængdeindekset for korn kun en smule, fra 97 i 2021 til 103 i 2022. Mængdeindekset for mælk forblev uændret på 107.

Basisåret for indekspriserne er 2015 som derved er indeks 100. I forhold til 2015 er priserne på korn derfor steget med 72 procent i 2022. 

Griseproduktionen fulgte ikke med

Grise fylder meget i det danske landbrug med en årlig produktion på omtrent 32 millioner dyr i 2022, hvor 56 procent slagtes på danske slagterier og 44 procent eksporteres levende.

I 2021 udgjorde grise 28 procent af landbrugets samlede produktionsværdi, men i 2022 var andelen faldet til 24 procent Den faldende produktionsværdi skal ses i lyset af et fald i produktionen af grise på ca. tre procent i 2022, skriver Danmarks Statistik

Landbrugets omkostninger på himmelflugt

De generelle prisstigninger i 2022 kostede landbruget dyrt. Fra 2021 til 2022 gik prisindekset for det samlede forbrug fra indeks 111 til 133, mens mængdeindekset faldt fra 92 til 91.

Forbruget i produktionen overgik sig selv i 2022 og endte på det højeste beløb nogensinde, nemlig 78,1 milliarder kroner. Det er en stigning på 21 procent fra året før. Vi skal femten år tilbage for at komme i nærheden af en lignende stigning, da det samlede forbrug steg med 13 procent fra 2006 til 2007.

Landbrugets omkostninger til foderstoffer er den absolut største post i det samlede forbrug, hvor andelen lå på 50 procent i 2022. I 2022 udgjorde foderomkostningerne 39,4 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 29 procent fra 2021 til 2022.

Omkostningerne til energi og gødningsstoffer tog de allerstørste hop i 2022 og steg med hhv. 60 procent og 82 procent  Omkostningerne til elektricitet steg mest med 71 procent.  Energi og gødningsstoffers andel fyldte tilsammen blot 13 procent af det samlede forbrug i produktionen.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle