Prisstigninger sikrer Danish Agro rekordresultat

Danish Agro koncernen leverede i 2022 det med afstand bedste resultat nogensinde. Koncernens resultat før skat landede på 1.209 milliarder kroner og ligger 86 procent højere end året forinden.

Vi har meget tilfredse, og vi har fået et flot resultat. Men det har også på alle måder været et ekstraordinært år. Danish Agro er ikke alene om at have en stor vækstrate, det vil mange andre spillere også kunne fremvise. Men det vi særligt glæder os over er, at vores strategi er slået igennem, lyder det fra koncernchef i Danish Agro i forbindelse med det netop offentliggjorte regnskab for 2022.

I det år, som Henning Haahr beskriver som 'på ingen måder business as usual', har grovvarekoncernen præsteret den førnævnte vækst i omsætning på 34 procent og lander dermed på 59,1 milliarder kroner. Omtrent 90 procent af stigningen skyldes, at priserne er steget og de sidste cirka 10 procent skyldes vækst i markedet, altså at der er solgt mere. Driftsresultatet, EBITDA er steget fra 1.279 milliarder kroner til lige knap to milliarder kroner. Resultatet efter skat er næsten fordoblet fra 649 millioner kroner i 2021 til 1.027 millioner i 2022.

Nøgletal 2022 (2021)

Omsætning 59,1 milliarder  (44,0)

Driftsresultat 2,0 milliarder (1,3)

Resultat før skat  1,2 milliarder (0,7)

Egenkapital 6,8 milliarder (5,8)

Den samlede balance er øget til 22,8 milliarder i 2022, mod 19,8 milliarder i 2021. Det skyldes først og fremmest de generelt højere priser på afgrøder, gødning og råvarer samt højere aktivitet.  Koncernegenkapitalen er steget med én milliard og udgør 6,8 milliarder kroner. Sammenholdt med den øgede balance giver det en soliditet på 29,6 procent mod 29,1 procent i 2021.

- Vi havde ganske vist et mål for 2022 at soliditeten skulle nå 32 procent. Det har ikke været muligt og det skyldes først og fremmest, at væksten i omsætningen sætter sig i balancen som følge af prisstigninger og dermed bindinger på varelagre og debitorer. På den baggrund kan jeg godt acceptere, at vi ikke har nået vores mål. 
 
- Danish Agro står populært sagt på fire ben. Agribusiness som er klassisk grovvarehandel med blandt andet korn, foder, gødning er vokset med 40 procent og tegner sig med 49,1 milliarder kroner for langt den største del af omsætningen. De tre andre lidt mere spinkle ben er Maskiner med Claas i spidsen med en omsætning på 6 milliarder kroner og en vækst på 7 procent. Vitaminer og mineraler i Vilomix med 3,7 milliarder kroner i omsætning og en vækst på 10 procent og endelig æg og kyllinger i DanHatch med en omsætning på 3 milliarder kroner og en vækst på 19 procent.

- Vi har sat nye indtjeningsrekorder i Baltikum, Polen, Tyskland og Ungarn, mens der stadig er et stort udviklingspotentiale i både Sverige, Letland Litauen og Polen, siger Henning Haahr, der i øvrigt glæder sig over, at den tyske sten i skoen, Ceravis, er på rette spor.

I 2022 har selskabet således øget omsætningen med 57 pct. til 13,3 milliarder kroner og kommer ud af året med et overskud før skat på 117 millioner kroner mod et underskud på 112 millioner i 2021.

- Ceravis har øget omsætningen betydeligt, og motoren kører godt. Men vi må erkende, at der ikke er noget, der kommer af sig selv i Tyskland. Det kræver en stor indsats, men jeg er bestemt optimist, siger Henning Haahr.

Grovvareaktiviteterne uden for Danmark har samlet set stået for en fremgang på 531 millioner kroner før skat, og der er mere at hente, vurderer koncernchefen.

- Vi er solidt funderet med grovvarehandel på markederne rundt om Østersøen, og vores fokus vil i det kommende år være på at udvikle os yderligere på disse markeder. Der er flere markeder, hvor der fortsat er et stort uopdyrket potentiale, siger Henning Haahr.

Machinery

Koncernens maskinaktiviteter realiserede i 2022 en rekordhøj omsætning på 6,0 milliarder kroner hvilket er en vækst på 7 procent i forhold til 2021. Samtidig endte driftsresultatet på 267 millioner kroner, som er en indtjeningsfremgang på 28 procent i forhold til 2021.

- 2022 var et meget udfordrende år i vores maskindivision på grund af forsinkede leveringer, så også i det lys er det et meget tilfredsstillende resultat. Men vi ser fortsat en række muligheder for forbedringer over hele linjen i forretningsområdet, siger Henning Haahr.

Mål for 2023

Danish Agro har følgende finansielle mål for 2023:

  • Koncernomsætning 54 milliarder kroner
  • Resultat efter skat 520 millioner kroner
  • Balance 22 milliarder kroner
  • Egenkapital 7 milliarder kroner
  • Soliditet 32 procent.

Special Feed

Koncernens forretningsområde Special Feed realiserede i 2022 et driftsresultat på 254 millioner kroner, som indtjeningsmæssigt er på niveau med året forinden. Toplinjen steg samtidig med 10 procent til en rekordomsætning på 3,7 milliarder kroner.

Året bar samtidig præg af, at Vilomix måtte lukke sit datterselskab i Rusland – og stoppe al samhandel med landet – som konsekvens af invasionen af Ukraine. Nedlukningen af Vilomix’ russiske datterselskab, hvor der var fem medarbejdere, medførte et direkte tab på 8 millioner kroner og herudover mistet samhandel.

- Danish Agro skal selvfølgelig ikke være aktiv i Rusland. Men for os er der også den specielle situation, at en stor del af vores forretning hører hjemme i Finland, Baltikum, Polen og Ukraine, der enten frygter Rusland eller er i direkte krig. Så for os er det en selvfølge, at vi slet ikke vil handle med Rusland.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle