Producenter er ikke færdige med at drøfte vaskehalsafgifter

Danske Svineprodu-center overvejer en juridisk vej, hvis ikke kravet om betaling på 62 øre pr. eksporteret smågris fjernes, eller 40 øre fra den såkaldte fællesnytte fjernes fra Svineafgiftsfoden.

Udmeldingerne på årsmødet for svineproducenter om, at der fra årsskiftet indføres en vaskehalsafgift på 62 øre pr. eksporteret smågris, møder hård kritik fra Danske Svineproducenter.

Producentforeningens næstformand, Jan Rodenberg, erklærede sig allerede som kritiker ved den efterfølgende debat på årsmødet, og foreningens formand, Henrik Mortensen, er klar til at gå skridtet videre.

»Vi har et krav om, at der sker en fjernelse af fællesnyttebegrebet i opkrævningen til Svineafgiftsfonden. Det er på 5,5 mio. kr. og med en eksport af næsten 14 mio. smågrise svarer det til cirka 40 øre pr. smågris. Sker det, så er vi villige til at acceptere, at der indføres en afgift på 62 øre pr. smågris til vaskehallerne«, fastslår Henrik Mortensen og fortsætter:

»I første omgang vil jeg fremføre kravet på et bestyrelsesmøde i Svineafgiftsfonden, hvor jeg selv er bestyrelsesmedlem, og er der ikke lydhørhed over for forslaget, så er vi i Danske Svineproducenter enige om, at vi vil søge et juridisk spor, og undersøge om der kan kræves penge for ekstra vask ved grænsen, eller om det vil blive opfattet som konkurrenceforvridende«.

Danske Svineproducenter har gennem flere år påpeget det urimelige ved, at der gennem produktionsafgifterne opkræves afgifter til Svineafgiftsfonden, hvor projektmidlerne, der fordeles mellem den ’levende’ og ’døde’ gris, er skæv og altså i for høj grad tilgodeser den ’døde’ gris.

Klar til at indkalde til møde

Han mener, at vaskehallerne og deres funktion også kommer slagtesvineproducenter til gavn.

»Selvfølgelig er det for mig som smågriseproducent en fordel at have en vaskehal, men slagterisiden har også en fordel af vaskehallerne, fordi vores høje fødevaresikkerhed er med til at sælge vores kød på verdensmarkedet«, siger Henrik Mortensen.

Svineafgiftsfondens formand, Asger Krogsgaard, oplyser, at fællesnytte-andelen tidligere har været 40 procent, men nu er på 15 procent i den fordeling, som man opkræver produktionsafgifter på.

»Hvis der kommer en henvendelse fra et bestyrelsesmedlem om dette forhold, så indkalder vi til et bestyrelsesmøde. Andet kan jeg ikke sige«, lyder det kortfattet fra Asger Krogsgaard.

Faktaboks

Afgifter

  • Danske Svineproducenter finder det urimeligt at indføre en afgift på 62 øre pr. eksporteret smågris.
  • Hvis de skal acceptere afgiften, vil de have fællesnytte-begrebet (der omhandler fordelingsforholdet i Svineafgiftsfonden) fjernet. 
  • Eksportgrisens andel af Fællesnytten mener Ddanske Svineproducenter svarer til 40 øre pr. smågris.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle