Producentforening i ny prognose: Så højt skal puljegrisene op i pris i 2019

Danske Svineproducenter løfter sin prisprognose for puljenoteringerne for smågrise en smule. Topprisen i 2019 kommer i anden kvartal med priser mellem 430 og 450 kr.

De seneste måneder er forløbet bedre end forventet, og derfor har Danske Svineproducenter valgt at opjustere sin prisprognose for smågrisenoteringerne.

På årsbasis hæves prognosen for puljenoteringen SPF region 2/3, ½ PRRS positiv ½ PRRS negativ med 10 kr. til 362,5 kr. i gennemsnit for året, mens Nord-West-noteringen får yderligere 11 kr. lagt på noteringen, siden foreningens seneste prognose fra oktober. Dermed er den gennemsnitlige pris 357,5 kr. for året.

Det sæsonmæssige opsving på smågrisemarkedet satte allerede ind i november 2018, og det kan ifølge producentforeningen resultere i højere gennemsnitspriser for 2019 end tidligere prognose forudsagde.

»Som det p.t. ser ud, kan den tyske slagtesvinenotering stabilisere sig mellem 1,30 euro og 1,40 euro. Det sæsonmæssige opsving i slagtesvinenoteringerne plejer at begynde i februar måned. For smågrisemarkedet betyder det, at vi regner med, at opturen, der startede i november måned, vil fortsætte. I første kvartal af 2019 er det ikke urealistisk at forvente, at smågrisenoteringerne stiger med fem-ti kroner pr. uge, nogle gange måske endnu kraftigere«, siger Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker hos Danske Svineproducenter.

I prognosen er forventningen, at der i 2019 opnås en toppris på mellem 430 og 450 kr. Det niveau vil bliver nået i andet kvartal, der typisk er det bedste.

Derefter vil noteringerne falder, men ikke så kraftigt som i 2018.

»I tredje kvartal plejer smågrisepriserne at falde forholdsvis kraftigt. Prognosen for tredje og specielt for fjerde kvartal er baseret på, at slagtesvinenoteringerne kan stabilisere sig på et lidt højere prisniveau i år end i 2018. Ikke desto mindre vil smågrisenoteringerne sandsynligvis falde i andet halvår af 2019, men ikke så meget som i 2018«, anfører han.

Prognosen er baseret på, at svineproduktionen vil falde i Europa i 2019. Specielt i Tyskland står produktionen over for store fald, men på grund af den nylige fristforlængelse for kastrationsforbuddet uden bedøvelse i Tyskland er forventningen, at der kun vil komme en lille og ikke en kraftig stigning i den tyske efterspørgsel efter smågrise.

»Alt i alt regner vi således med et højere prisniveau på slagtesvinemarkedet, som også vil løfte prisniveauet på smågrisemarkedet«, fremgår det af prognosen.

Afrikansk svinepest kan imidlertid forstyrre forudsigelserne i prisprognosen.

»Hvis der kommer afrikansk svinepest til Tyskland eller Danmark, vil det ødelægge samtlige prognoser. Hvis sygdommen fortsætter med at udbrede sig i Kina, kan det resultere i en markant højere kinesisk efterspørgsel på kødmarkedet. Ligesom europæerne er amerikanerne og brasilianerne imidlertid også klar til at eksportere mere svinekød til Asien. Derfor må man ikke sætte forventningerne for højt. Lige så snart vi imidlertid kan konstatere, at den kinesiske efterspørgsel løfter prisniveauet på grisemarkedet, skal prisprognosen igen opjusteres«, anfører Markus Fiebelkorn.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle