Producentforening støtter PRRS-plan, men rejser samtidig kritik

PRRS-planen har et godt sigte, men den er flere udfordringer i planen, sagde griseformand Jeppe Bloch Nielsen i sin formandsberegning.

Danske Svineproducenter støtter PRRS-reduktionsplanen, som blev offentliggjort for nyligt, men planen er langt fra perfekt.

Det var meldingen fra foreningens formand, Jeppe Bloch Nielsen, der på dagens generalforsamling hos Danske Svineproducenter fortalte, at foreningen ikke direkte har været involveret i udarbejdelsen af planen, men at man løbende er blevet orientering og har haft mulighed for at kommentere på planen.

Planens fradrag på helt op til tre kr. pr. kilo, hvis ikke griseproducenterne handler i tide på deres PRRS-status, var Jeppe Bloch Nielsen alt andet end tilfreds med.

- Det var dog overraskende for os at se hvor store fradrag, slagterierne vil indføre. Vi har ikke hørt om det før, og synes det er alt for store konsekvenser, det kan have at få konstateret PRRS-virus, sagde griseformanden, der også ytrede sin utilfredshed med, at planen lægger op til, at producenterne kan risikere betydelige fradrag, hvis der sker reinfektioner.

- At man ikke starter forfra på trappen ved reinfektion er heller ikke rimeligt. Det er en ommer, sagde han.

I samme ombæring undrede han sig over, at der i PRRS-planen ikke er stillet krav til, at slagteribiler, der kører på kryds og tværs af landet, skal vaskes efter samme standard som bilerne ved grænsen.

- Målet er en bedre sundhed i besætningerne og dermed også lavere dødelighed, samt lavere forbrug af antibiotika og en bedre økonomi. Det bliver ikke nogen let øvelse, og for nogle vil det desværre have betydelige omkostninger, sagde Jeppe Bloch Nielsen.  

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle