Professor: Grøn ammoniak kan forbedre økologiens bæredygtighed og klimaregnskab

Sol og luft kan blive til grøn gødning uden fossilt brændsel. Det burde økologer tillades at benytte ifølge professor, der dog mødte kritik for synspunktet på økologikongressen.

Verdens befolkning er vokset helt ud til kanten af kloden og ønsker man en økologisk produktion, der kan forsyne befolkningen tilstrækkeligt i fremtiden, bør man tillade grøn ammoniak.

Sådan lød det fra Henrik Wenzel, professor, Institut for Grøn Teknologi og SDU Livscykluscenter i et frisk og ifølge ham selv også provokerende bud på økologikongressen fredag. 

Dyr og næringsstoffer

I dag bygger økologien i høj grad på næringsstoffer, som har været gennem dyr. Ifølge Wentzel går 80 procent af landbrugsjorden i dag til foder til dyr, og det er en udfordring, når verdens befolkning vokser frem mod 2050. Det er nemlig problematisk, hvis økologisk landbrug stadig er afhængig af dyregødning i en verden med 10 mia. mennesker, der som gennemsnit har et fem gang større BNP end i dag, for der bliver mangel på jord.

”Vi nødt til ikke at spise så meget kød eller vi må lave det på en anden måde. Man kan lave protein og dermed kød af luft og vand, og med et gensplejset stof, kan man lave bøffer, der smager lidt af kød", sagde han.

Lave udbytter

Økologiens udfordring er ifølge Henrik Wentzel, at udbytterne er cirka 60 procent af, hvad de er i konventionelt landbrug. Der har forskere beregnet.

”Det er utrolig meget areal, der skal bruges”, uddyber han. 

I konventionelt landbrug bruger man bl.a. ammoniak for at øge udbytter og produktion. Ammoniakken er produceret ved at bruge naturgas som energikilde til at tage kvælstof ud af luften og omdanne den til ammoniak. 

Henrik Wentzels forslag er, at man bruger grøn energi, for eksempel fra solceller eller vindmøller til at lave ammoniak, altså grøn ammoniak.

”Ved hjælp af sollys og luft kan vi øge global fødevareproduktion med 60 procent i forhold til den måde økologisk produktion er i dag. Det kan forbedre økologiens bæredygtighed og klimaregnskab. Det må man se i øjnene, at man er nødt til at se på, for at vi kan være her på kloden”, sagde han.

Ikke kun dyr

Henrik Wentzel mødte dog kritik for sine synspunkter, selv om han flere gange bedyrede, at han skam stadig køber økologisk. 

Kirsten Lund Jensen, sektorchef for økologi i Landbrug & Fødevarer, udfordrede præmissen ved at pege på at næringsstofferne ikke kommer fra dyrene, hvis rolle blot er at omsætte dem. Næringsstoffer kan også komme fra græsprotein eller grøngødning, der nedmuldes, hvilket fik Henrik Wentzel til at pege på, at grøngødning også optager arealer, hvor der kunne dyrkes fødevarer.

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening kaldte Henrik Wentzels budskaber ”at forme verden på et regneark”.

”For os handler det om liv og for dig handler det om fysik og kemi. I burde tvinges til at forske i sammenhæng med folk med andre holdninger. I skal forstå, hvordan vi integrerer tingene. I har brug for at snakke med andre, når det handler om liv”, sagde han.

Emneord

økologikongres 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle