Prognose: Brug af dansk flis falder markant

Udvalgt til weekend: Forbruget af dansk flis vil falde med 90 pct., hvis ikke energipolitikken ændres.

I løbet af de næste 30 år kommer der et markant fald i brugen af dansk flis til varmeformål. Samtidig holder mængden af flis importeret fra udlandet næsten stand.

Det viser en prognose udarbejdet af ’Træ til Energi’, der er et partnerskab mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne, som arbejder for at bringe faglighed ind i debatten om bæredygtig anvendelse af dansk træ til energiformål og muligheden for at fortrænge fossile brændsler.

Prognosen indgår i rapporten ’Fremtiden for danske skovflis frem mod 2050’.

I tørre tal viser prognosen, at forbruget af udenlandsk flis kun falder med 17 procent fra cirka 2,1 mio. ton til cirka 1,75 mio. ton frem mod 2050, mens forbruget af dansk flis falder med hele 90 procent fra cirka 2,1 mio. ton til 0,2 mio. ton.

Den udvikling er ifølge ’Træ og Energi’ ødelæggende, hvis skovbruget skal bidrage til den grønne omstilling ved at opsamle og lagre solenergi.

"Træ er en fantastisk ressource, og skovbruget kan levere et markant bidrag til et fossilfrit samfund", mener ’Træ til Energi’.

"Men den nuværende danske energipolitik begrænser og udfaser brugen af især dansk produceret flis til energi", lyder en af konklusionerne i rapporten.

Giver negative konsekvenser for klimaet

Ifølge ’Træ til Energi’ fører den danske politik til en lang række negative konsekvenser for både klimaet og kvaliteten af de træprodukter, danske skove leverer:

Den manglende udsigt til at kunne sælge flis får skovejerne til at plante færre træer i nyplantninger og undlade at plante ekstra hjælpetræer. Færre træer forringer kvaliteten af det producerede træ til møbel- og byggeindustien.

Udledningen af CO2 stiger, fordi hugstrester skal knuses, og fordi flisen ikke længere bruges til energiformål.

Lagringen af CO2 falder på grund af det lavere plantetal pr. hektar i skoven.

Derfor opfordrer ’Træ og Energi’ til, at:

Der hurtigt investeres i udvikling af og forskning i, hvordan Danmark kan anvende de store mængder biologisk producerede restprodukter fra skovbruget på en målrettet måde i den grønne omstilling.

Der sikres en kontinuert let stigende afsætning af de danske restprodukter til fjernvarmeværker, indtil de nye teknologier er på plads.

Der udformes betalingsordninger, som kan motivere til at efterlade dødt ved i løvskove over 60 år.

Faktaboks

’Træ til Energi’:

  • ’Træ til Energi’ er et partnerskab mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne, som arbejder for en bæredygtig anvendelse af dansk træ til energiformål - herunder muligheden for at fortrænge fossile brændsler.
  • Partnerskabet arbejder på at bringe faglig evidens (viden der er bevist, red.) ind i debatten om træ til energi.
  • ’Træ til Energi’ har Danske Maskinstationer og Entreprenører samt Ørsted som associerede partnere.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle