Prognose: Landbruget får fem mia. kr. i overskud - efter løn til landmanden

Højere udbytter og bedre priser på mælk og svinekød kan ses på indtjeningen.

Landmændenes samlede driftsresultat efter ejerløn ventes i år at stige til 5 mia. kr. Det er en fremgang på 6,6 mia. kr. fra katastrofeåret 2016, der endte med et underskud på 1,6 mia. kr. Det fremgår af en ny Seges-prognose, der offentliggøres i dag.

»Efter flere år med rigtig lave priser ser det nu markant lysere ud for mange landmænd. Samlet set forventes et driftsresultat for alle heltidsbedrifter på 5,0 mia. kr. i 2017 og 2,6 mia. kr. i 2018,« fortæller Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Høvl af på gælden

I forhold til tilsvarende prognoser fra januar og maj er der tale om en gevaldig opjustering af forventningerne til 2017. I starten af året lå forudsigelserne på 2,2 mia. kr. I maj blev det skruet op til 3,6 mia. og altså nu 5 mia. kr. Den væsentligste grund til ændringerne er højere mælkepriser end forventet og en god høst.

Hos Seges anbefaler Klaus Kaiser de fleste landmænd at anvende likviditetsoverskud til at få afdraget på gælden.

»For hovedparten giver det bedst mening at få betalt af på gælden, mens indtjeningen er på dette niveau. Nogle har et stort investeringsefterslæb, så der bør foretages nødvendige investeringer, men for at ruste sig til næste lavkonjunktur er det primært gælden, der bør have fokus«, siger Klaus Kaiser.

Landbrugspakken

»Landbrugspakken, der blandt andet gav mulighed for at gødske markerne mere, er en vigtig faktor i den forbedrede indtjening«, vurderer erhvervsøkonomisk chef på Seges, Klaus Kaiser.

Stor kartoffelavler bliver borgmester 23. november · 11:14

»Vi kan se bedre udbytter og bedre kvalitet af kornhøsten, hvilket selvfølgelig bidrager til en bedre økonomi«, siger Klaus Kaiser, der understreger, at fordelagtige konjunkturer med gode priser og lav produktion også er meget vigtige elementer i de gode resultater.

Det er særligt producenter af svinekød og mælk, der mærker forbedring. Svineproducenternes driftsresultat efter, at de har fået løn, ventes at lande på omkring 1,4 mio. kr. i 2017, faldende til ca. 0,2 mio. kr. i 2018. Mælkeproducenterne forventes at opnå et overskud på ca. tre kvart mio. kr. i både 2017 og 2018.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, glæder sig over prognosen, som blandt andet også kan tilskrives bedre markedsadgang til blandt andet Asien. Han understreger dog, at landbruget stadigt er i en sårbar position og har behov for at få arbejdsbetingelser på linje med vores konkurrenter.

»Landbrugspakken var en fremragende håndsrækning, men vi har stadigt rammevilkår, der er markant dårligere end vores naboer. Prognosen viser, at vi allerede næste år igen må imødese ringere indtjening. Skal vi for alvor gøre landbruget robust, så er det bydende nødvendigt, at vi ikke fortsat skal kæmpe med så ulige vilkår«, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer peger blandt andet på pesticidafgiften og beskatning af produktionsjord som væsentlige konkurrenceforvridende og væksthæmmende benspænd.

»Danske landmænd betalte i 2016 ca. 1,8 mia. kr. til staten i form af afgifter. Det er ekstremt højt og skal lettes, hvis opsvinget for alvor skal bide sig fast«, siger Martin Merrild.

Faktaboks

Fakta

  • Landbrugets samlede driftsresultat efter ejerløn forventes i 2017 at ende på 5,0 mia. kr.
  • Prognosen for 2018 er på 2,6 mia. kr.
  • I 2019 er forventningen et minus, nemlig - 1,4 mia. kr.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu