Projekt skal finde løsninger på stigende skadedyrsproblemer i frødyrkningen

Kan vi fremover kontrollere skadedyr i frøafgrøder uden kemi?

Nils Elmegaard, chefkonsulent, Brancheudvalget for Frø

Insektproblematikken i frøavlen fylder mere og mere, efterhånden som kendte kemiske løsninger forsvinder som følge af revurdering af pesticider. Særligt udfordrende er de stigende insektproblemer i hvidkløver (især kløverhovedgnaveren) og i korsblomstrede forårssåede frøafgrøder (især glimmerbøsser og kålmøl).

Hvis vi ikke får styr på skadedyrsproblematikken i disse frøafgrøder, vil vi uværgerligt tabe markedsandele. Danmark står stærkt på disse frøafgrøder - og det er målsætningen, at vi fortsat skal det!

Derfor er det også glædeligt, at frøbranchen i samarbejde med Aarhus Universitet-Flakkebjerg, Seges Innovation, EWH Bioproduction og EcoBotix har landet et nyt GUDP-projekt, kaldet BIO4SEED.

Projektet skal finde ikke-kemiske løsninger på insektproblematikkerne, for eksempel ved bedre viden om naturlige fjender til skadedyrene, som kan opformeres og ’udsættes’ på de rette steder og tidspunkter i frømarken.

Det er vigtigt både at skabe grundlag for en stabil produktion og et konkurrencedygtigt udbytte.

I frøbranchen er der ikke forventninger om mirakler med BIO4SEED, men det er bestemt forventingen, at afhængigheden af insekticider i disse afgrøder kan mindskes. Så sideløbende med GUDP-projektet vil arbejdet med at afprøve kemiske og/eller biologiske løsninger fortsætte.

Det stigende insektproblem rammer også andre producentlande. For eksempel meddeler Frankrig og Italien, at deres lucernefrø-produktion er udsat for større insektproblemer, som ikke umiddelbart kan løses med tilgængeligt kemi. Dette, sammen med klimaforandringerne, kan ændre i både optimale dyrkningsområder som skadedyrstryk.

Så hvis vi lykkes med projektet, kan det måske åbne for øgede markedsmuligheder for andre frøafgrøder, som eksempelvis lucerne eller måske andre havefrøafgrøder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle