Prominente erhvervsfolk og én landmand firedobler resultat i fælles udlandslandbrug

Udlandslandbruget Donau Agro, der blandt andet er ejet af Bestseller milliardæren Anders Holch Povlsen har tjent styrtende med penge i 2021.

Det danskejede landbrugsselskab Donau Agro, der investerer i og driver landbrug i Slovakiet er inde i en god gænge. 

Allerede i 2020 kunne selskabet præsentere det bedste resultat i fire år, og det resultat er mere end firedoblet i det netop aflagte regnskab for 2021.

Bundlinjen efter skat viser et plus på 54,3 millioner kroner, og det er en vækst på over 300 procent i forhold til året før. 

Resultatet for Donau Agro, der driver landbrug med planteproduktion på et areal, der udgør mere end 14.000 hektar i Slovakiet, er et usædvanligt et af slagsen.

At forventningerne til året i den grad blev overgået fremgår af sidste års årsrapport, hvor det fremgår, at forventningen til indtjeningen 2021 lå på mellem 10 og 12 millioner kroner før skat. I stedet endte koncernen med at realisere et resultat før skat på 66,5 millioner kroner. 

Bestseller-ejeren Anders Holch Povlen har 45 procents ejerskab via sit selskab Heartland og bestyrelsen i selskabet tæller desuden flere adelige og prominente personer.

Formand  for bestyrelsen er godsejer, kammerherre, hofjægermester Jørgen Skeel og består derudover af lensgreve Bendt Wedell, der er Danmarks næststørste jordejer, Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg, godsejer Niels Skou, kammerherre og tidligere L&F formand Michael Brockenhus- Schack, Landmand Per Lykkegaard Christensen og endelig Lego-familiemedlemmet Anders Kirk Johansen.

Selskabet omsatte i 2021 for 42,7 millioner kroner mere end året før idet omsætningen lød på 170,5 millioner kroner mod en omsætning i 2020 på 127,8 millioner. 

Selskabets egenkapital er i 2021 opgjort til 364,9 millioner kroner.

Forventer mindre resultat i 2022

Med det nuværende aktivitetsniveau forventer koncernen et resultat før skat for 2022 i intervallet 22-30 mio. kroner, lyder det i årsrapporten.

Samtidig bemærkes det, at der knytter sig usikkerhed hertil som følge af volatilitet i marked både for afgrødepriser og for væsentlige omkostningsgrupper i koncernen.

Den igangværende konflikt i Ukraine har ikke haft og forventes ikke at få væsentlig indvirkning på virksomhedens finansielle stilling og udvikling, grundet fortsat efterspørgsel efter koncernens produkter, skriver de videre. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle