Protest: Øko-mælkeproducenter risikerer dobbeltarbejde

Mere arbejde og mere tid foran computeren. Sådan ser fremtiden ud for økologiske mælkeproducenter, hvis krav om registrering af afhorning af kalve på enkelt dyrs niveau træder i kraft.

Økologiske mælkeproducenter kan fremover være tvunget til at gøre dobbeltarbejde og registrere deres kalve flere gange.

Det sker efter krav fra EU-Kommissionen, hvorfor Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har lagt op til, at økologer skal registrere hver enkelt kalv i Tast Selv, hvis de ønsker at afhorne dyret.

Det er en dårlig løsning og betyder dobbeltregistrering, skriver Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

”Dels fordi der bliver der tale om en dobbelt registrering hos landmændene og dels fordi, det pt. er både omstændeligt og ustabilt at taste noget som helst selv i Tast selv, ” siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef hos Landbrug & Fødevarer.

Hidtil har malkekvæg været registreret på bedriftsniveau. Landbrug & Fødevarer fortæller, at der afhornes omkring 30.000 økologiske kalve om året. Derfor mener de, at det er vigtigt med en simpel og driftssikker løsning for landmændene. 

”Landbrug & Fødevarer har derfor i stedet foreslået, at meddelelsen om afhorning sker, når landmanden alligevel registrerer de nyfødte kalve til det Centrale Husdyrbrugsregister, CHR,” siger Kirsten Lund Jensen.

Ifølge L&F gøres det som udgangspunkt uproblematisk gennem webdyr.dk eller DMS-Dyreregistrering, hvor fra data bliver overført til CHR i Fødevarestyrelsen. Herfra skal data til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afdeling for Administrativ Jordbrugskontrol, der håndterer økologikontrollen. 

Strejken fortsætter hos Danish Crowns storslagteri 21. november · 08:17

”Hvis den elektroniske dataoverførsel mellem ministeriets styrelser er problematisk, så foreslår Landbrug & Fødevarer en mere lavpraktisk løsning, hvor Fødevarestyrelsen på ugentligt eller månedlig basis sender udtræk til Økologikontrollen. Begge forslag er løsninger, der er bedre i tråd med ministerens ønske om, at det skal være lettere for landmanden at indberette husdyr og produktion,” siger Kirsten Lund Jensen.

Begge forslag er sendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der skal have en løsning klar, der kan fungere fra 1. januar 2018.

Hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forklarer de, at EU stiller kravene til dem, men at de fuldt ud forstår problemet med at registrere i to systemer. Dog kan de i første omgang ikke imødekomme forslaget om at registrere i samme system.

"Fordi vi er et organ hos EU, er der nogle sikkerhedskrav hos os, og det kan systemet med øremærkning umiddelbart ikke overholde," siger it-chef hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Franci Johansen.

Hun håber, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i fremtiden kan hente data om landmandens kalve, så snart dyrene bliver registreret, så landmænd undgår mest muligt ekstra arbejde.

"Når dyret er registreret i databasen, så vil vi hente det frem, når landmændene senere vil søge om dispensation. Så hver gang landmanden går ind på Tast Selv, får han en liste med sine dyr, og så skal han bare sætte et kryds. Vi regner med at lave, at det kun skal være et-kryds-system – men selvfølgelig stadig med to systemer og to forskellige dage," siger Franci Johansen.

Opdatering: Tilføjelse af kommentar fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu