Rådgivningsvirksomhed: 60 vandværker har desphenyl-chloridazon over grænseværdien

Nedbrydningsprodukt efter det nu forbudte pesticid Chloridazon har ramt 60 vandværker, hvor stoffet er over grænseværdien, vurderer rådgivningsvirksomheden Niras. Det er endnu uklart, om stoffet stammer fra punktforurening eller dyrkningsfladen.

Det startede, da Dalumværket ved Odense for tre måneder siden fandt desphenyl-chloridazon.

Siden har myndighederne indført et lovkrav om, at vandværkerne fremadrettet skal analysere for nedbrydningsproduktet, der stammer fra det i dag forbudte pesticid chloridazon.

Nu har rådgivningsvirksomheden Niras, som i august udførte prøvetagninger for, lavet et nyt estimat, hvor de vurderer, at mindst 60 danske vandværker har vand med desphenyl-chloridazon over grænseværdien.

Estimatet er lavet på baggrund af prøver fra blandt andet ledningsført vand fra 545 vandværker. Der blev konstateret desphenyl-chloridazon på 127 vandværker. Heraf havde 38 desphenyl-chloridazon over grænseværdien i det rene drikkevand, der sendes ud til forbrugerne.

Hvis Niras medregner resultater fra vandværker, som endnu ikke er indrapporteret til den offentlige database, kommer de frem til estimatet 60 vandværker.

Chloridazon er brugt til ukrudtsbekæmpelse ved dyrkning af afgrøder som roer, løg og rødbeder. Derfor findes der mange forurenede vandværker i roebæltet på Lolland, Falster og Fyn samt på Syd- og Vestsjælland, viser analyserne. Der er tidligere blevet dyrket roer til kvægfoder over det meste af landet, hvilket også afspejles i fundene, der nu ses i boringerne landet over.

Carl-Emil Larsen, adm. direktør for vandværkernes organisation, opfordrer nu vandværkerne til i samarbejde med myndighederne at få klarlagt omfanget af forureningen med desphenyl-chloridazon. Det gælder også en afklaring af om forureningen stammer fra punktkilder, som eksempelvis gamle oplag af pesticider og vaskepladser, eller fladekilder fra anvendelsen på markerne.

Hvis årsagen er punktkilder, er der en god mulighed for, at vandværkerne kan afhjælpe problemer ved at ændre og styre indvinding på deres kildepladser.

"Siden august er der taget mange nye prøver, og antallet af forurenede vandprøver er steget markant. Det viser, at vores bekymring og mistanke om problemstoffet Desphenyl-Chloridazon desværre var rigtig", siger projektleder Søren Rygaard Lenschow, Niras, i en pressemeddelelse.

Flere vandværker har kunnet omlægge driften af kildepladsen og derved sikret, at der leveres drikkevand, som ikke overskrider grænseværdierne.

Andre vil kunne opnå en midlertidig dispensation, da de målte værdier ikke udgør en akut sundhedsrisiko, fortæller Søren Rygaard Lenschow.

I mellemtiden kan der eventuelt etableres nye boringer eller gennemføres andre tiltag. I nogle områder er grundvandsressourcen knap, så det kan blive nødvendigt at gennemføre en videregående vandbehandling for eksempel supplerende filtrering, forklarer Niras.

”Vi har studeret mulighederne for at fjerne forureningen ved rensning, hvor der er flere lovende metoder,” siger Søren Rygaard Lenschow.

For vandværkerne er der store summer på spil ved at lave yderligere filtreringer af drikkevandet eller i værste fald lukke boringer. Ifølge direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, koster det i runde tal to til fem mio. kr. at lukke en boring og lave en erstatningsboring.

Danva sidder netop nu med i en arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen, der forsøger at skabe overblik over situationen, fortæller Carl-Emil Larsen.

“Vi ser på, hvad man kan gøre de steder, hvor man er hårdest ramt. Og, ikke mindst, hvad man kan gøre fremadrettet, så man kan sikre, at der ikke pludselig dukker et nyt stof op,“ siger han.

 

 

 

 

 

Det hidtil oversete pesticid Chloridazon er udbredt i det danske drikkevand. Det dokumenterer udtræk af offentlig tilgængelige data, som NIRAS har udført. På baggrund af disse data vurderer NIRAS, at der er fundet pesticidrester over grænseværdien hos mere end 60 danske vandværker.

“Nu ved vi, at nedbrydningsprodukter af Chloridazon er et reelt problem, der skal tages alvorligt,” siger projektleder i NIRAS, Søren Rygaard Lenschow.

NIRAS kunne i august fortælle, hvordan der i nærheden af en række danske vandværker er fundet det specifikke nedbrydningsprodukt Desphenyl-Chloridazon i høje koncentrationer og med en større udbredelse end andre stoffer, som blandt andre regionerne udfører analyser for. Som følge af den advarsel, NIRAS var med til at rejse, er det nu et lovkrav, at vandværkerne fremadrettet skal analysere for eksempelvis dette nedbrydningsprodukt.
Nye analyser
 

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle