Rådsmøde i Bruxelles: Fortsat uvist om krav om fire procent brak bliver udskudt

EU's landbrugsministre pressede forgæves for beslutning om udskydelse af det nye EU-krav om fire procent brak fra 2023, men fik intet svar.

Det er endnu uvist, om EU-Kommissionen vil udsætte det nye EU-krav om fire procent brak fra 2023 med et år. Det står klart efter et landbrugsministerrådsmøde mandag.

På rådsmødet opfordrede en lang række landbrugsministre ifølge referater af mødet den polske landbrugskommissær til hurtigst muligt at fremsætte forslag om en udsættelse af kravet,

Den polske landbrugskommisær, Janusz Wojchiekowski, er som udgangspunkt positivt indstillet  i forhold til at udsætte kravet i lyset af  den usikre fødevareforsyningssituation og krigen i Ukraine.

Det samme gælder en udsættelse af kravet om årlig afgrødevariation.

Forslag ligger klar

Ifølge Landbrug & Fødevarers EU-chef Niels Lindberg Madsen oplyste kommissæren på rådsmødet, at et konkret forslag til udsættelse allerede er udarbejdet og ligger klar – men at det endnu ikke er godkendt af de øvrige kommissærer.

- Det må vi tolke sådan, at der er andre kommissærer, der er modstandere af en udsættelse af kravet. Omvendt er der ikke noget, der tyder på, at det er opgivet, siger Niels Lindberg Madsen.

Dermed trækker det fortsat ud med en afklaring af, hvad de  europæiske landmænd skal forberede sig på og indrette sig efter til næste år.

Landbrug & Fødevarer har kraftigt opfordret til, at kravet udskydes, ligesom CAP-reformens krav om årlig afgrødevariation, som også har mødt modstand i en lang række andre EU-lande. 

Punktet er uafklaret ligesom de fire procent brak.

CAP-plan i september

På rådsmødet mandag var EU-landenes CAP-planer desuden et hovedpunkt.

Her er Danmark blandt de lande, der er længst i processen: Danmark har som ét af fem lande indsendt en revideret CAP-plan og kan formentlig dermed forvente at være blandt de første lande, som får kommissionens endelige godkendelse.

- Planerne burde være godkendt forlængst, men når det er sagt, er det positivt, at vi kan komme med i første bølge, siger Niels Lindberg Madsen.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle