Rødglødende Venstremand: Få nu styr på den omlægning fra gas til olie

Virksomheder risikerer uoverskuelige konsekvenser, hvis Putin lukker for gassen til EU, og de derfor vil skifte fra gas til olie. Men sagsbehandlingen fra myndighederne trækker ud, og det er dybt utilfredsstillende, mener Venstres, Asger Christensen.

Det er dybt utilfredsstillende, at det er så bureaukratisk lige nu for virksomheder at få lov til at omstille fra naturgas til olie. Det mener Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen.

Lige nu står adskillige virksomheder således i kø for at komme fri fra gas og over på et andet fossilt brændsel. Jyllands-Posten skrev i slutningen af juli, at 16 danske virksomheder lige nu står i kø for at få behandlet deres ansøgninger. Heriblandt flere virksomheder inden for landbrugs- og fødevaresektoren. 

Det er naturligvis frygten for, hvad der sker, hvis Rusland pludselig sætter en prop i gasledningen til Europa, som gør virksomhederne vil have et alternativ til gassen.

- Det er jo helt vildt, at man i en krigssituation kan bruge så lang tid på at få det her løst, siger Asger Christensen.

Han fortæller, at det er yderligere utroligt, at det kan tage så lang tid, når man på ganske kort tid tilbage i marts i Danmark fik vedtaget en plan, for hvordan man skal håndtere det, hvis Rusland lukker pludseligt ned for gassen. En nødplan hvor 50 de mest gasforbrugende virksomheder i Danmark risikerer at få lukket for gassen. Listen tæller flere fødevarevirksomheder.

- De her virksomheder risikerer jo, at de pludselig står i en situation, hvor de skal indstille deres produktion. Kan Arla for eksempel ikke producere tørmælk eller ost, så kan jeg jo ikke komme af med min mælk. Og kan en kartoffelmelfabrik ikke producere, så kan kartoffelproducenter ikke komme af med deres kartofler, siger Asger Christensen, der selv er mælkeproducent..

Han kritiserer samtidig regeringen for, at den ikke allerede har sat ind over for at få løst virksomhedernes situation.

- Det er simpelthen under al kritik. Der en "emergency" lige nu. Vi er i krig. I løbet af 14 dage burde man kunne få sådan en godkendelse til at køre igennem systemet, siger Asger Christensen, der selv er mælkeproducent.

Er i dialog med Miljøministeriet

Landbrug & Fødevarer er gået sammen med Dansk Industri i sagen, og har rettet flere henvendelser til Miljøministeriet, hvor de beder om at få speedet op for den administrative proces hos myndighederne, når det kommer til at skifte fra gas til olie. I brevene bliver de krav, som virksomhederne skal leve op til for at foretage skiftet også kritiseret kraftigt.

I et brev fra juni fra L&F og DI til Miljøministeriet lyder det blandt andet, at et pludseligt stop for gassen risikerer være en stopklods for virksomhedernes forsyningssikkerhed via brug af olie, som kan få uoverskuelige konsekvenser.

Mediet Agriwatch har i denne uge talt med Andelskartoffelmelsfabrikken (AKD), der kan komme i store vanskeligheder, hvis gassen lukker.

- Vi risikerer at miste halvdelen af vores produktion, hvis ikke 75 procent, hvis vi ikke får noget gas overhovedet, siger Viggo Conradsen, formand for AKD til Agriwatch.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle