Radrensning er effektivt, når det er tørt og blæser

Ved højt ukrudtstryk er det oplagt også at benytte sig af radrensning. Hvis det gode vejr i slutningen af marts fortsætter, er der mulighed for effektiv radrensning i både vintersæd og vårsæd.

Af Malthe Karstensen, ØkologiRådgivning Danmark

Ukrudtet har nydt godt af den milde vinter, hvor der har været vækst i planterne det meste af tiden. Det betyder, at der i år er potentiale for en god økonomi i radrensning.

Vi har fået meget vand i begyndelsen af året, og det øger risikoen for, at våde jordklumper bliver skubbet ind i kornrækken og dækker afgrøden til. Det er vigtigt kun at radrense, når marken er tjenlig og tilpas tør. Nogle vintersædsmarker er dog blevet radrenset her i foråret uden problemer, og der er heller ikke sket trykskader i disse marker.

Der skal radrenses en til tre gange efter behov i vårsæd og bælgsæd, eventuelt kombineret med blindstrigling. I vintersæd skal der radrenses opfølgende i foråret efter behov. I vinterraps skal der især renses, hvor der er fuglegræs og enårigt rapgræs, så de overlevende puder skæres fri.

Radrensning kræver planlægning

For at sikre en effektiv radrensning, skal der være en god gennemskæring af rødderne, og planten skal trækkes op på overfladen, så den udtørrer. Løsrevet småukrudt, der forbliver tildækket af jord, er som regel alligevel bekæmpet, eller i det mindste sat tilbage. Man skal sørge for at komme så tæt på rækken som muligt, og det kræver omhyggelighed, der som regel begynder lige fra såningen til, at radrenseren indstilles og køres i marken.

Der er marker og afgrøder, som giver bedre mening at radrense end andre. Vårbyggen kvitterer for eksempel bedre end havre gør, idet den er mere følsom for ukrudt. Husk at planlægge efter din kapacitet, så det sikres, at radrensningen også kan udføres rettidigt.

I majs er det oplagt at radrense, og afgrøden er meget følsom over for ukrudt i etableringsfasen. Det er sjældent nok med én radrensning. I majs er radrensning desuden konkurrencedygtig med kemisk ukrudtsbekæmpelse, så det er ikke forbeholdt økologer.

Såning af efterafgrøder

Det giver god mening at så efterafgrøder i forbindelse med sidste radrensning. Det fjerner risikoen for, at man ikke når at så pligtige efterafgrøder efter høst, hvis den trækker ud ligesom sidste år. Derudover får man en bedre etablering end ved bredspredning før høst, og man får en kraftigere efterafgrøde, når den har fået nogle måneders ekstra vækst. En veletableret efterafgrøde er værdifuld i konkurrencen mod ukrudt.

I rug er der målt eftervirkning af undersået rødkløver som efterafgrøde på helt op til 40-80 kg. N/ha. året efter i vårsæd. Den fremspirede rødkløver klarer sig godt i bunden af rugen, og så længe, at rugen ikke står for tyndt eller mangler kvælstof, så viser praksis, at rødkløveren ikke vokser ovenud. I andre kornarter bør man ikke så rødkløver, men man kan med fordel så hvidkløver. Det gælder også i vårsæd, hvor man også kan så hvidkløver sammen med kornet eller ved strigling.

Emneord

PLUS

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle