Rapport: 744 milliarder har ikke gjort EUs landbrug mere grønt

Der bruges flere penge på klimatiltag, hvis effekt er tvivlsom, end på effektive tiltag, siger EU-revisorer.

Mens EU's medlemslande aktuelt ikke kan enes med EU-Parlamentet om prioriteringen af klimaet i den kommende landbrugspolitik, er der mandag landet en EU-rapport med et klart budskab: 

Over 100 milliarder euro, hvilket svarer til 744 milliarder danske kroner, til klimatiltag i EU i løbet af den seneste landbrugspolitik "har ikke gjort landbruget mere klimavenligt". 

Det skriver Den Europæiske Revisionsret (ECA), som har stillet skarpt på perioden 2014 til 2020 med input fra alle 27 medlemslande. 

Revisionsretten har til opgave at se på, om EU-penge bruges korrekt og effektivt, så de fælles mål opnås godt og omkostningseffektivt. 

Allerede for syv år siden besluttede EU-landene at bruge over en fjerdedel af de fælles midler på at afbøde landbrugets negative virkning på klimaet. 

"Vi fandt, at 100 milliarder i den fælles landbrugspolitik (CAP) øremærket klimatiltag havde ringe effekt på landbrugets udledninger. Den er ikke ændret i nogen betydelig grad siden 2010", siger revisor Viorel Stefan. Stefan er ansvarlig for rapporten. 

Fokus ligger på tvivlsomme tiltag 

Udledning af drivhusgasser fra kvæg, der står for cirka halvdelen af landbrugets samlede udledning, har ligget stabilt det seneste årti. 

"Landbrugspolitikken forsøger ikke at reducere mængden af kvæg. Tværtimod omfatter CAP'en salgsfremmende foranstaltninger for animalske produkter. Og forbruget heraf er ikke faldet siden 2014", hedder det. 

Landbrugspolitikken støtter ifølge revisorernes rapport flest tiltag, som har en tvivlsom effekt på reduktionen af drivhusgasser - og færre effektive, lyder det. 

Landbruget tegner sig for 10 procent af EU's samlede udledning. Det er således en betydelig andel, når EU-landene meget snart skal diskutere, hvordan de vil nå et fælles mål om klimaneutralitet i 2050. 

Der er også et presserede delmål i 2030. For 2030 er man enige om at ville reducere udledningen af drivhusgasser mindst 55 procent i forhold til niveauet i 1990. 

"De gennemgribende ændringer bør bringe EU på sporet, så man kan levere resultater på 2030-målet", siger Viorel Stefan.

ECA sender en række anbefalinger til EU-Kommissionen. Blandt andet skriver revisorerne, at man bør sikre, at udledninger fra kvæg og gødning reduceres. 

Til det formål bør medlemslandene opsætte mål for disse reduktioner, mener ECA. 

I Danmark har branchen allerede meldt et mål ud om at være klimaneutral i 2050, ligesom der lige nu er ved at blive fastsat forventninger til landbruget kvælstof-reduktion i de nationale landbrugsforhandlinger. 

EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og medlemslandene mødes mandag og tirsdag i næste uge for at se, om de kan lande en aftale om den fremtidige landbrugspolitik. Der er lagt op til betydelige ændringer. 

/ritzau/

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle