Rapport: Landbruget udleder mere metangas end frygtet

En ny, Nasa-finansieret rapport konkluderer, at metangasudledningen fra landbruget er 11 procent større end hidtil troet. I Vesteuropa er udledningen dog faldet - og det er et argument imod at udflage landbrugsproduktion, lyder det fra Seges.

Af Emil Stig Pedersen

Den globale metangas-udledning fra landbruget er større end hidtil forventet.

Det konkluderer en ny rapport fra JGCRI (Joint Global Change Research Institute), der er finansieret af amerikanske NASA’s carbon-overvågningssystem.

Det er imidlertid ikke alle steder i verden, hvor metangas-udledningen er steget lige meget. 

"Vores undersøgelse viser blandt andet, at udledningen af metangas er steget kraftigst i kontinenterne Asien, Latinamerika og Afrika, som gennemgår den største udvikling indenfor landbrug", fortæller Ghassem Asrar, der er direktør for JGCRI og har været med til at udarbejde rapporten, ifølge phys.org.

Ghassem Asrar tilføjer, at metangas-udledningen i USA og Canada kun er svagt stigende, og at den samlede udledning for Vesteuropa faktisk er faldet en smule.

I Danmark står landbruget for 16 procent af den samlede udledning af drivhusgasser. Udledningerne af metan og lattergas fra landbruget er dog faldet med 23 procent i perioden 1990 til 2007, blandt andet fordi der er færre køer og en række vandmiljøplaner.

Stort fald på svineprisenSvin 14. december · 14:20

Netop stigningen i metangas-udledning andre steder i verden understreger nødvendigheden i, at fødevarer og mælk produceres det rigtige sted, siger Ole Aaes, landskonsulent hos Seges.

"Der er næppe ret mange, hvis nogle, der har en lavere klimabelastning per kilo mælk produceret, end den vi har i Danmark. Når metangas-udledningen stiger andre steder og endda falder en smule i Vesteuropa, viser det, hvor vigtigt det er ikke at lukke den danske mælkeproduktion af hensyn til klimaet", siger Ole Aaes.

"Lader man mælken blive produceret steder, hvor der måske er det dobbelte udslip metangas per kilo mælk, hjælper det jo ikke klimaet", understreger Ole Aaes.

11 procent større end hidtil troet

Opjusteringen af den globale metangas-udledning skyldes, at den forhenværende prognose for kvægbesætningers metangas-udledning fra  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har været beregnet ud fra data fra 2006. De nye beregninger er foretaget med udgangspunkt i data fra 2011, og de viser, at den globale metangas-udledning er 11 procent større end hidtil troet.

"Kvægbesætningerne vokser mange steder i verden, og avlen har resulteret i større kvæg med et større madforbrug til følge. Sammen med forandringer i måden, hvorpå man driver landbrug, kan dette føre til en højere metangasudledning på globalt plan", forklarer Julie Wolf fra det amerikanske landbrugsdepartement USDA, som har været med til at udarbejde rapporten.

På verdensplan står landbrugsproduktionen for 17 til 32 procent af drivhusgasudledningen. Det store interval skyldes usikkerhed om udledninger fra skovfældninger og opdyrkning af jord, især i udviklingslandene. Metan og lattergas er de største syndere i landbrugets udledning. De påvirker klimaet 21 og 310 gange mere end CO2. Da der ikke foretaget målinger af alle varianter for metangas, er udledningen baseret på estimater.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu