Rapport: For lidt fokus på godt landmandsskab i Europa

EU-Kommissionen vil have medlemslandene til at undersøge, om de landmændene lever op til IPM-dyderne

EU's medlemslande skal øge indsatsen for at få landmænd til at sprøjte efter IPM-dyderne.

Sådan lyder det fra EU-Kommissionen, som i en ny rapport kigger nærmere på, hvordan landene får mindsket brugen af sprøjtemidler.

IPM står for Integrated Pest Management. Det hænger nært sammen med almindelige principper om godt landmandskab: Sundt sædeskifte, kendskab til skadetærskler og brugen af effektiv, men skånsom plantebeskyttelse.

"IPM har som mål at bevare brugen af pesticider og andre former for indgreb på et niveau, der er økonomisk og miljømæssigt retfærddiggjort og som reducerer eller minimerer risikoen for folkesundheden og miljøet", skriver EU-Kommissionen.

De otte principper - som fremgår af faktaboksen til denne artikel - er vigtige i EU's plantebeskyttelsesdirektiv fra 2009.

Som led i direktivet skal hvert enkelt medlemsland i nationale handlingsplaner beskrive, hvordan de sikrer, at alle deres landmænd fra 1. januar 2014 har benyttet IPM-principperne. Dén del lever landmændene op til.

"Aftenen før konkursen vidste jeg ikke, at det ville gå sådan"Maskiner 15. december · 15:22

Til gengæld er der stort set intet overblik over, om landene rent faktisk har levet op til målsætningen. EU-Kommissionen vil derfor have hvert enkelt land til at udvikle helt klare kriterier for, hvordan de kan evaluere, om direktivets mål er ført ud i livet af landmændene - og alternativt gribe ind.

"Sådanne værktøjer vil bekræfte, at formålet med IPM, som beskrevet i direktivet - en reduktion i afhængigheden af pesticider - er opnået", skriver EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen har besøgt seks medlemslande for at undersøge, hvordan de bruger IPM-principperne. Konklusionen var, at gartnerier og grøntsagsavlere var bedre til at bruge principperne end øvrige agerjordsdyrkere.

Ifølge EU-Kommissionen viser en rundspørge blandt danske landmænd, at kendskabet til IPM-principperne er højnet i Danmark, mens brugen stadig kun i mindre omfang har bredt sig.

Danmark fremhæves i øvrigt flere afsnit i rapporten - blandt andet at Danmark har et mål for reduktionen af pesticidforbruget.

Faktaboks

8 IPM-principper

  1. Forebyg problemer: ved at vælge et sundt sædskifte, sunde sorter og god dyrkningsteknik.
  2. Kend skadevolderne: og søg råd hos rådgivere.
  3. Varslinger, prognoser: og skadetærskler skal bruges aktivt.
  4. Ikke-kemiske metoder: skal vælges, når de er effektive og rentable.
  5. Vælg de bedste: og mest skånsomme plantebeskyttelsesmidler.
  6. Tilpas doseringen: efter problemet.
  7. Vælg midlerne med omhu: så ukrudt og skadevoldere ikke udvikler resistens.
  8. Evaluér: om sprøjtningerne har virket tilfredsstillende.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu