Realkredit-kæmpernes regnskaber: Her faldt og her steg udlånet til landbruget

Nykredit og DLR mærkede begge den høje konverteringslyst i landbruget. Men hvor den ene voksede på landbruget, faldt den anden.

Landbrugets to største kreditinstitutter, DLR Kredit og Nykredit mærkede begge de varmere vinde i landbruget i 2019.

Stor aktivitetet på konverteringer på grund af den faldende rente - og bedre afregningspriser i store dele af erhvervet luner, melder selskaberne i deres dugfriske regnskaber.

Men hvor DLR Kredit melder om udlånsvækst i begge halvår af det forgangne år, måtte Nykredit indkassere et fald i det samlede landbrugsudlån på 0,9 procent.

Ifølge koncernregnskabet for den enorme finansieringsvirksomhed fylder landbruget nu 89,4 mia. kr fordelt på i alt 29.989 lån i realkredit.

Derimod har der været fremgang i bankforretningen på udlån til landbrug, skov, jagt og fiskeri til i alt 4,2 mia. kroner i 2019, mod 3,3 mia. kr. i 2018, viser regnskabet.

DLR: Landbrug fylder mindre i forretningen

DLR Kredit, der er ejet af de lokale pengeinstitutter i fællesskab kunne aflægge rekordregnskab med den højeste udlånsvækst i 10 år og samtidig et resultat på bundlinjen, der er et af selskabets bedste nogensinde.

"Den positive udvikling skyldes primært stigende indtægter som følge af en rekord-høj udlånsaktivitet gennem store dele af 2019. Herudover har gode konjunkturer for store dele af landbrugserhvervet i 2019 haft en positiv effekt på tab og nedskrivninger", melder direktør Jens Kr. A. Møller i regnskabet.

Men hvor Nykredit måtte indkassere faldende udlån, melder DLR om en udlånsvækst, der i tredje og fjerde kvartal lå på henholdsvis 2,1 og 1,5 procent.

Samlet melder instiuttet, at udlånet til landbrugsejendomme, inklusiv boligejendomme blev øget med 1,6 mia. kroner i regnskabsåret.

DLR melder som den øvrige finansverden om stærkt bedrede svinepriser, stabile mælkepriser og bedre økonomi i planteproduktionen. Den elendige økonomi i pelsproduktionen bemærkes også.

At det går bedre samlet set, ses i restanceprocenten. Altså hvor mange landbrug, der er bagud med betaling af terminerne. Denne er på det laveste niveau i over fem år, med 0,7 procent ved årets udgang. I starten af 2019 lå den på over 1,5 procent.

I alt har DLR landbrugsudlån for 89,1 mia. kroner i obligationsrestgæld.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle