Betalt indhold af FCSI

Reduceret udvaskning af nitrat og 20% mere kvælstof til afgrøderne

Undersøgelser af gylleprøver viser, at kvælstofmængden er højere i gylle, som er tilsat Active NS. Det højere indhold sker på grund af mindre fordampning af kvælstof, som derved bevares i gyllen. Samtidig sker der også en reduktion af fordampning af andre gasser fra gyllen.

Mindre udvaskning til dybere lag

Forsøgene er foretaget af Groeikracht Zuid i Holland, som på forsøgsmarker har udtaget og undersøgt jordprøver fra fire forskellige dybder. I analysen af prøverne er det påfaldende, at de største forskelle konstateres i jordens dybere lag, mellem 30 og 90 cm. 

Her blev der konstateret mindre N i alt og mindre nitratkvælstof på de baner, hvor der var anvendt Active NS, hvilket indikerer, at der sker en reduceret udvaskning, samt  en mere effektiv udnyttelse af gyllen.

De forsøgsbaner, hvor gyllen var tilsat Active NS og 20 % mindre kunstgødningskvælstof, kunne matche referencebanerne i forhold til udbytte og kvalitet. 

Det kan således konkluderes, at der ved anvendelse af Active NS kan spares 20 procent kvælstof fra kunstgødningskvælstof.

Giver økonomiske besparelser

Anvendelsen af Active NS kan bidrage til en højere kvælstofeffektivitet på græsarealer. Gyllens effektivitet synes at være bedre, hvilket betyder, at der kan spares på kunstgødning, og at der går mindre nitrat tabt ved udvaskning. 

Forsøgsresultaterne er helt i tråd med de målsætninger, som politikere og landbrugssektoren aktuelt står over for med hensyn til nedbringning af CO2 udledning.

Active NS giver flere fordele

Der findes flere produkter på markedet, som kan reducere udvaskning af nitrat. Men Active NS skiller sig positivt ud, da produktet giver endnu flere fordele, hvor det også reducerer udledning af ammoniakdampe fra gylle med 45 procent, samt lugtemmision i stalden med 38 procent. Endvidere binder produktet 1-2 kg mere kvælstof pr. tons gylle, når det anvendes i stalden. Hertil kommer, at du får yderligere 20 procent gødningsværdi ved udbringning.

Dokumenteret effekt

Det betyder, at landmændene får et produkt, som er gennemtestet af internationale og anerkendte instanser, hvilket giver garanti for at Active NS giver dokumenteret effekt. Det er altså muligt at skabe et bedre miljø i stalden, øge gødningsværdien i gyllen, nedbringe udvaskning til dybere lag, samt bidrage til et bdre miljø. Og sidst, men ikke mindst, er investeringen lav.

Faktaboks

Active NS

  • Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof
  • 40% lugtreduktion
  • Binder 45% mere ammoniak i gyllen
  • Øger proteininholdet i korn med 10-15%

Læs mere her: fcsi.dk

Emneord

sponsoreret , FCSI , Active NS , mere kvælstof , mindre udvaskning , gylle

Fra samme annoncør

Forsiden lige nu