Regeringen afsætter 105 mio. kr. til solcelleudbud

Regeringen har indgået en aftale med partierne i energiforligskredsen om at afsætte 105 mio. kr. til et udbud, hvor solcelleprojekter på op til en MW kan byde ind. Det forventes at give en udbygning med i alt ca. 35 MW nye solceller i Danmark.

Store solcelleanlæg er mere effektive, og nu vil regeringen derfor lave et udbud, hvor anlæg op til 1 MW kan byde ind og bede om støtte.

Udbuddet erstatter sidste års solcellepulje, hvor hustande kunne søge om støtte i form af en afregningspris på 66-77 øre pr. kWh til solcelleanlæg på op til 6 kWh pr. hustand. Den forventede udbygning ville blive ca. 20 MW til en omkostning på ca. 105 mio. kr.

Samme beløb forventes med den nye støtteform - et udbud - at give 35 MW.

Opsigelses-chok ramte svineproducenter - nu skifter de fokus 10. december · 11:00

"Jeg er glad for, at der i energiforligskredsen er opbakning til at indrette energipolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn energi for pengene. Regeringens forslag om at gå fra tilskudspuljer til udbud med konkurrence kan give mere end dobbelt så meget vedvarende energi for samme beløb. Det synes vi er sund fornuft, og vi forventer, at der bliver budt ind med solcelleprojekter der tilsammen kan forsyne 12.500 husstande årligt med grøn energi", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Solcelleudbuddet vil skulle godkendes af Europa-Kommissionen.

 

Faktaboks

  • Solcelleudbuddet kan søges til anlæg mindre end 1 MW.
  • Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år.
  • Budgettet vil være 105 mio. kr.
  • Med forbehold for statsstøttegodkendelsen forventes udbuddet afholdt i 2018.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu