Regeringen afsætter 90 mio. kr. til klimaforskning i landbruget

Landbruget skal bidrage til nedbringelsen af udledning af drivhusgasser, og derfor vil Regeringen afsætte penge til forskning indenfor området.

Regeringen har sat som mål, at Danmark i 2050 skal have en nettoudledning på nul. Det vil sige, at vi ikke skal udleder flere drivhusgasser, end vi trækker ud af atmosfæren igen. Det er en ambitiøs målsætning, og hvis den skal nås, er det vigtigt, at også danske landmænd bliver så klimaeffektive som muligt.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Men der mangler forskning på området, og derfor har regeringen afsat 90 mio kroner til forskning på forslaget til næste års finanslov. Vi skal være parat til en fremtid, hvor dansk landbrug producerer endnu mere klimavenligt, samtidig med at de nye vilkår, der følger af klimaforandringerne, bliver medtænkt.

"Det er vigtigt, at vi tager hånd om udfordringerne og sørger for, at vi belaster vores klima mindre i fremtiden. Danmark har i dag et af EU’s mest klimaeffektive landbrug", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og fortsætter: 

"Hvis vi vil fastholde den førerposition og bevare et effektivt landbrug, er det nødvendigt at finde mere klimavenlige produktionsmetoder, så vi kan opretholde landbrugets store eksport og de mange arbejdspladser. Det er ikke nødvendigvis nemt, og det kræver ny viden, som vi nu afsætter 90 mio. kroner til at få".

Landbruget som en del af løsningen

Danmark er gennem EU’s aftale om byrdefordeling forpligtet til at reducere udledningen af drivhusgasser med 39 procent i år 2030 i de ikke-kvotebelagte sektorer, som landbruget, foruden transport og boligsektoren, er en del af.

Og netop landbruget spiller en vigtig rolle for at nå klimamålet om nulemission i 2050. Landbruget har nemlig et potentiale for både at kunne reducere sin udledning af drivhusgasser og desuden lagre drivhusgasser i jorde og skove.

Regeringen kommer i næste uge med sit luft- og klimaudspil.

"Regeringen vil fastholde Danmarks position som foregangsland på klimaområdet.  Det kræver, at vi også på sigt får reduceret landbrugets udledninger", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og tilføjer: 

"Men det er hverken til gavn for klimaet, erhvervet og økonomien, hvis vi gør det på en måde, der blot flytter landbrugsproduktionen til andre lande, der ikke har dansk landbrugs høje klimaeffektivitet. Derfor er vi nødt til at få udviklet nye løsninger. Det skal den forskningsindsats, som vi nu iværksætter, bidrage til".

Klimaforskningen på landbrugsområdet skal sikre bedre viden om og nye virkemidler, give et bedre grundlag for at opgøre landbrugets klimaindsats samt skabe synergi til miljøområdet og den målrettede kvælstofregulering.

Faktaboks

Det er endnu ikke besluttet, hvilke konkrete projekter, der skal iværksættes. Der er udpeget tre hovedområder, hvor der er identificeret et behov for forskning.

Disse områder vedrører:

  • Jordsystem og arealanvendelse
  • Den klimavenlige gård – husdyr, stald og gyllelager
  • Fremtidens landbrugsproduktion

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle