Regeringen er klar med vandområdeplaner

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag offentliggjort vandområdeplanerne, som opfølgning på aftalen om Fødevare- og landbrugspakken.

De vandområdeplaner, som i de kommende år skal bringe Danmark længere frem i arbejdet med at sikre en såkaldt god tilstand i vandmiljøet i forhold til vores EU-forpligtigelser, er i dag blevet offentliggjort af regeringen. 

Det skriver Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Planerne gælder fra 2016 til 2021 og skal forbedre vandmiljøet i vandløb, søer, fjorde og kystvande i Danmark. Der er afsat 4,2 mia. kr. til indsatsen. 

Lokale Vandråds bidrag

De har været i offentlig høring fra december 2014 til juni 2015, og på baggrund af knap 7.000 høringssvar fra organisationer, virksomheder, kommuner og privatpersoner er planerne efterfølgende blevet rettet til. I alt 23 lokale vandråd har bidraget til arbejdet med vandområdeplanerne.

I forberedelsen af Fødevare- og landbrugspakken er det faglige grundlag bag vandområdeplanerne blevet gennemgået i regeringens kvælstofudvalg. 

Indsatsbehovet i forhold til kvælstof er på den baggrund blevet nedjusteret, blandt andet med henvisning til en ny opgørelse af, hvor stor en del af indsatsen Danmark skal bidrage med i forhold til de omkringliggende lande.

Det resterende indsatsbehov skal håndteres med målrettet kompenseret regulering.

Målrettet regulering

Vandområdeplanerne stiller ikke krav, der ligger over det reguleringsniveau, der følger af Fødevare- og landbrugspakken, skriver ministeriet.

Inden den målrettede regulering langsomt indfases fra 2018 vil der skulle gennemføres en dybtgående videnskabelig international evaluering af det faglige grundlag bag kvælstofindsatserne.

Læs mere om planerne her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle