Regeringen klar med nye kvælstofkrav

Indsatsen for at nedbringe kvælstofudledningen skal styrkes, lyder det fra miljø- og fødevareministrene.

Nye, lavere kvælstofnormer og højere krav til udnyttelsesprocenten af husdyrgøgning.

Det er blandt de tiltag, regeringen nu sætter ind med for at nedbringe udledningen af kvælstof fra landbruget.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at tiltagene træder i kraft fra 1. august i år.

Dermed strammer regeringen endnu en gang kravene, efter fremrykningen af efterafgrødekravet fra efteråret.

dialog med eu

Beslutningen kommer ifølge regeringen efter, at en evaluering fra kvælstofudvalget tidligere i år viste, at de kvælstofreducerende tiltag fra Landbrugspakken ikke når de mål, der er sat.

Ministeriet har derfor været i dialog med Europa-Kommissionen og fulgt dennes ønsker til, hvordan der følges op på evalueringen.

"(...) vi (skal, red.) være trygge ved, at vi lever op til vores internationale forpligtelser i EU’s miljølovgivning. Og vi har fået en klar melding fra Kommissionen om, at indsatsen for at nedbringe kvælstofudledningen skal styrkes", siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

Vigtig for kvægundtagelsen

Indsatsen er ifølge fødevareminister Mogens Jensen (S) vigtig for, at Danmark kan beholde kvægundtagelsen.

Undtagelsen, der betyder, at nogle kvægbrugere frivilligt forpligter sig til at overholde særlige miljøkrav, mod at de kan dække en større andel af deres gødningsbehov med husdyrgødning.

"Det, at vi følger Kommissionens anvisninger, gør, at vi nu har grundlaget på plads for at kunne bede Kommissionen om en fornyelse af vores kvægundtagelse. Det er af afgørende betydning for den danske kvægbranche", siger Mogens Jensen.

flere tiltag næste år

Indtil videre er der præsenteret to nye tiltag, men flere er på vej. De bliver indfaset fra næste år, venter Miljø- og Fødevareministeriet.

Med lavere kvælstofnormer for humusjorde bliver gødningsbehovet nu bedre afstemt med den mængde kvælstof, landmændene må tilføre, mener ministeriet.

Derudover skal udnyttelsesprocenten for husdyrgødning hæves. Det vil sige, at mere kvælstof bliver udnyttet af planterne, så mindre bliver udledt til vandmiljøet. 

Emneord

politik , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle