Regeringen vil pludselig stramme reduktionsmål: "Det er jo helt galt"

Regeringen vil fremrykke reduktionsmål for kvælstof fra 2021 til 2020. Helt galt, mener L&F-formand.

Socialdemokratiet lægger i sit finanslovsudspil op til at fremrykke et mål for kvælstofreduktionen i landbruget fra 2021 til 2020.

Ifølge de nuværende regler fra Landbrugspakken og vandplanerne skal der i 2021 være realiseret kvælstofindsatser for 3.500 ton. Men i finanslovsudspillet er der afsat midler til at nå de 3.500 ton via målrettet regulering allerede i 2020, og det vækker hård kritik fra L&F-formand Martin Merrild.

"Det er jo helt galt. Jeg kan slet ikke forstå, hvad man tænker på ved at snige det her ind i finansloven med så kort varsel", siger formanden.

dyrt og indgribende

Martin Merrild henviser til, at landmændene allerede 1. august skulle aflevere markplaner for næste år, men at stramningen nu betyder, at der skal etableres flere efterafgrøder i 2020.

Selvom det bliver kompenseret, er det langt fra sikkert, at det dækker de øgede udgifter.

"Det er sådan med efterafgrøder, at jo flere man etablerer, jo dyrere og mere indgribende bliver det i sædskiftet. Og så kan det jo betyde træk i kvoten, for dem der ikke kan nå det", siger Martin Merrild og tilføjer:

"Det er jo voldsomt for de landmænd, det kommer til at gå ud over, og som i øvrigt først hører om det i november".

"Vi forsøger ikke at bortforklare, at vi har en udfordring med kvælstof, men man kan simpelthen ikke komme i efterårsmånederne og lave så voldsomt et indgreb, der skal gælde allerede fra næste år".

kommer snigende

Det undrer desuden formanden, at Socialdemokratiet på egen hånd foreslår en hård regulering af landbruget.

"Vi troede på det, når regeringen sagde, at de ville lave miljøregulering på baggrund af brede flertal, og så kommer de snigende med den her", siger formanden med henvisning til, at regeringen ikke har meldt noget ud om baggrunden for reguleringen.

Det giver fødevareminister Mogens Jensen dog lidt af forklaringen på i en skriftlig kommentar til landbrugsavisen.dk.

Her skriver han, at "der er et efterslæb i at nå de mål for opsamling af kvælstof, som der blev fastsat i Landbrugspakken. Og jeg konstaterer, at vi har brug for en indsats her og nu".

vil finde bred opbakning

Han skriver videre, at regeringen arbejder på at få bred opbakning til stramningen:

"Vi har i regeringen fremlagt vores ambitioner, og vi er nu i gang med sonderinger med en række partier. Det er regeringens ambition at samle bred opbakning til både opsamlingen af kvælstof i 2020, ligesom den fremtidige regulering også meget gerne må have et bredt politisk fundament".

Ministeren oplyser, at han for nu ikke har flere kommentarer til sagen. Landbrugsavisen.dk forsøger i de kommende dage at få flere svar ud af ministeren.

Faktaboks

Kvælstofreduktion i Landbrugspakken:

  • Oprindeligt skulle landbruget opnå en reduktion på 3.500 ton kvælstof fra 2019-2021.
  • Reduktionen skulle ske med en tredjedel per år, dvs. ca. 1160 ton hvert år. 
  • Nu lægger regeringen op til, at landbruget skal nå de 3.500 ton allerede i 2020.
  • Der er afsat 190 mio. kr.  til at etablere ca. 380.000 ha efterafgrøder eller kvælstofreducerende alternativer i 2020 i regeringens finanslovsudspil.
  • Før skulle der været nået 250.000 ha i 2020 ifølge Landbrugspakken.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle