Regnen truer høstudbytterne

De sidste to ugers ustadige og regnfulde vejrforhold driller høsten, der lige nu bevæger sig i sneglefart.

Årets høst lagde godt ud med gode høstdage, hvor mejetærskerne kunne køre i døgndrift. Det blev desværre en kort fornøjelse, og nu kæmper landets landmænd med sporadiske og til tider kraftige regnbyger, der har bremset høsten de sidste par uger.

På landsbasis er kun lige knapt halvdelen af vinterhveden, vårbyg og rug, høstet og kun 15 procent af havren, og det er ikke ret meget mere end for en uge siden. For rapsens vedkommende er det dog 75 procent ifølge LandbrugsAvisens høstbarometer.

I Nordsjælland melder Agrovi om en stillestående høst på grund af store regnmængder den sidste uges tid. Det betyder, at områdets landmænd stort set ikke har haft gang i mejetærskerne siden sidste uge.

Vinterrapsen er stadig ikke kommet i hus, men er to tredjedele færdighøstet. Over halvdelen af kornarealet med vinterhvede, vårbyg og rug mangler også stadig at blive høstet.

I forhold til sidste uge, hvor en tredjedel af kornhøsten var i hus, betyder det dårlige vejr, at den samlede kornhøst kun har rykket sig til at være knap halvvejs i mål på nuværende tidspunkt.

Lejesæd giver tab

I området omkring Esbjerg og Billund er der vårbygmarker med udbyttetab, som konsekvens af lejesæd. Det beretter Finn Poulsen fra Sagro.

Lejesæd øger risikoen for udbyttetab, og jo længere tid afgrøden ligger i leje, jo større kan udbyttetabet potentielt blive. Udbyttetabet kommer af hæmmet vandtransport og solstråling, der koster på kernestørrelse og kvalitet.

Såfremt aksene ligger tæt på jorden, vil fugtigt vejr øge risikoen for spiring, der yderligere koster på kernekvaliteten.

Finn Poulsen fra Sagro fortæller, at de oplever spriring i akset, der hvor rugen er gået i leje. Samme udfordringer i rugen oplever Ole Hansen fra Landbrugsrådgivning Syd.

Det går langsomt med høsten af vinterraps i Midt- og Vestjylland, og her ser LMO Viborg begyndende dryssespild i rapsen. For at minimere udbyttetabet anbefaler LMO Viborg, at vinterrapsen skal høstes som første prioritet. Dernæst vårbyg og rug.

På grund af vejrforholdene er der også en udbredt bekymring om, hvorvidt de gode udbytter drukner i tørringsomkostninger.

Såning af efterafgrøder og raps er i tidspres

Den sene høst skubber etableringen af efterafgrøder. Ole Hansen fra Landbrugsrådgivning Syd beretter, at nogle landmænd får problemer med efterafgrøder, hvis der ikke bliver høstet inden 20. august.

En ny bekendtgørelse, der træder i kraft pr. 1. august 2019, øger dog fleksibiliteten for etablering af efterafgrøder.

Etableringen af vinterraps begynder også at komme i tidspres. Finn Poulsen fra Sagro pointerer, at rapssåning efter vårbyg især er et problem.

Pia Thorshauge fra Landbonord kan også berette, at flere landmænd er tvunget til at genoverveje muligheden for etablering af vinterraps dette efterår.

Emneord

PLUS

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle