Rekordhøst i 2019 redder indtjening for DLFs frøavlere

At 2019 bød på gode udbytter blev redningen for frøavlerne, der i gennemsnit tjente 13.800 pr. hektar sidste år.

2019-høsten blev den største nogensinde for DLF's frøavlere.

Sidste år satte den danske frøhøst nemlig mængdemæssig rekord, med et udbytteindeks i gennemsnit for alle arter på 107 set i forhold til et femårs gennemsnit. 

Og det har betydet at frøavlernes indtjening, på trods af noget lavere frøpriser end sidste sæson, har kunnet forblive på niveau med tidligere år. DLF har derfor igen i år kunne sende en flot afregning ind på kontoen til sine frøavlere, der netop er blevet slutafregnet torsdag d. 11. juni.

I forhold til hvad der blev lagt op til i december, da frøavlerne fik første del af afregningen, er restudbetalingen til DLFs avlere i alt er toppet med knap 30 mio. kr. Det betyder en gennemsnitlig udbetaling på 13.800 kroner pr. hektar.

"Vi glæder os over, at vi i 2019 fik den største høst i DLFs historie. Rent afsætningsmæssigt har sæsonen været udfordret, men alt i alt har vi haft et pænt salg i de fleste markeder", siger Anders Mondrup, avlsdirektør i DLF.

Fine dækningsbidrag 

De udfordringer Anders Mondrup nævner, er blandt andet usikre markeder, internationale handelsrestriktioner og nedlukninger på nogle af de store markeder midt i højsæsonen på grund af corona-pandemien.

Det har krævet lidt ekstra opfindsomhed, men overordnet er afsætningen af frø for sæsonen 2019/20 forløbet tilfredsstillende, melder DLF.

"Derfor kan vi kunnet finalafregne avlerne med i gennemsnit 13.800 kr. pr. ha. Det giver avlerne en indtjening i frø, der er på samme høje niveau som de senere år", siger Anders Mondrup.

Dermed placerer frøhøsten 2019 sig indtjeningsmæssigt pænt i rækken af høstår, hvor dækningsbidraget i frø har været omkring 10.000 kr. pr. ha., og med et dækningsbidrag på 9.800 kr. pr. hektar.

Den største art, alm. rajgræs, leverede et indeks på 111, og andre store arter som strandsvingel og engrapgræs leverede også høje udbytter, mens rødsvingel og især hvidkløver lå under gennemsnitsniveauet. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle