Rekordoverskud i godsselskab

Årsresultat i Wefri A/S på over 26 mio. kr.

Godserne Frijsenborg Skov- og Landbrug ved Hammel og Wedellsborg på Vestfyn, der er samlet i selskabet Wefri A/S, leverede i 2015 et overskud på 26 mio. kr. efter skat.

Tallet er over 8 mio. kr. højere end året før og det bedste i en årrække. Resultatet af den primære drift er opgjort til 11,3 mio. kr., mens de finansielle poster bidrager med 11,6 mio. kr. Egenkapitalen er 449,5 mio. kr.

Niels Rasmussen: Jeg fik solgt gården overraskende hurtigt 14. december · 15:27

»Resultatet er påvirket af flere engangssalg og en heldig hånd på værdipapirer. Jeg forventer ikke et tilsvarende resultat i 2016,« siger lensgreve og direktør Bendt Wedell.

Wefri A/S driver et samlet landbrugsareal på 3.250 hektar, hvoraf cirka 2.000 hektar hører til Wedellsborg. Skovbruget omfatter ca. 6.550 hektar. Den animalske produktion består af 3,9 mio. slagtekyllinger om året. En del sælges under brandet Frijsenborg Herregårdskylling. Begge godser er med i afsætningssamarbejdet De 5 Gårde.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu