Rekordoverskud i Hedeselskabet

Hedeselskabet havde sidste år et overskud før skat på 66,2 mio. kr., hvilket er Hedeselskabets historisk bedste resultat.

Hedeselskabeet har fået et overskud før skat på 66,2 millioner kroner mod 60,2 millioner kroner i 2014. Det er en stigning på 10 procent - og rekord.

Ledelsen betegner resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Omsætningen er faldet halvanden procent, men aktivitetsniveauet er fastholdt. Det er et tegn på faldende priser, oplyser Lars Johansson, koncernchef i Hedeselskabet.

"Det betyder, at vi i markeder med faldende salgspriser inden for vores hovedområder stadig formår at tilbyde vores kunder en effektiv og konkurrencedygtig leverance," siger Lars Johansson i en pressemeddelelse. 

Hedeselskabet i 2016 fylder 150 år, noterer bestyrelsesformand Frants Bernstorff Gyldensteen.

"2015 har været et godt år for Hedeselskabet, hvor vores fokuserede indsats på kerneforretningen og den øgede digitalisering har bidraget positivt til årets resultat. Så det er med tilfredshed, at vi afleverer et 
rekord regnskab i vores jubilæumsår," siger Frants Bernstorff Gyldensteen.

Strategien for de kommende år lægger op til lønsom vækst, øget digitalisering og en internationalisering af Hedeselskabet. Der vil være fokus på fastholdelse af eksisterende kunder og forretning, udvikling af kerneforretning samt forøgelse af markedsandele.

Hedeselskabet forventer i 2016 et resultat før skat på niveau med 2015.

Hoved- og nøgletal ( mio. kr.)

 20152014
Omsætning2.0572.089
Resultat af primær drift57,648,0
Resultat før skat66,260,2
Resultat efter skat51,346,1
Aktiver ultimo1.7261.691
Egenkaptial ultimo888833
Soliditetsgrad51,449,3
Antal medarbejdere1.3331.375

 

Faktaboks

Om Hedeselskabet

  • Hedeselskabet er en erhvervsdrivende fond, som siden 1866 har skabt grøn innovation og udviklet løsninger primært til klimatilpasning, miljøforbedring og naturpleje.
  • Arbejder med langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen, og vi formidler viden mellem praktikere og eksperter inden for natur, miljø og energi. 
  • I dag ejer Hedeselskabet en række virksomheder herunder blandt andet HedeDanmark, Orbicon og Xergi, som udvikler løsninger til klimatilpasning, miljø, energi og naturpleje.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle