Retssag i landsretten ærgrer Arla-formand

Fem andelshavere fortsætter kampen for at få indsigt i otte centrale Arla-dokumenter, efter deres krav blev afvist i byretten.

Det huer ikke Arlas bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard, at sagen mellem Arla og fem andelshavere ser ud til at fortsætte i landsretten.

"Jeg havde helst set, at vi ikke skulle bruge mere tid og flere ressourcer i Retten mod vores egne medlemmer, og det er derfor med stor ærgrelse, at jeg kan konstatere, at LDM og de fem danske repræsentantskabsmedlemmer nu har meddelt i pressen, at de vælger at fortsætte sagen i Landsretten", siger Jan Toft Nørgaard i en skriftlig udtalelse.

Han reagerer på, at de fem andelshavere har meldt ud, at de med støtte fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter vil kære byrettens kendelse til landsretten.

”Byretten gav Arla fuldt medhold i, at anmodningen fra de fem repræsentantskabsmedlemmer om at få udleveret information ikke skulle imødekommes. Arla har hele tiden ønsket, at uenighederne skulle løses i repræsentantskabet, hvor vi flere gange har drøftet spørgsmålene, og for et år siden konkluderede repræsentantskabet med et meget stort flertal, at spørgsmålene var fuldt besvarede", siger Jan Toft Nørgaard.

Kort fortalt ønsker de fem andelshavere svar på otte spørgsmål, der alle handler om mere indsigt i tillæggene for specialmælk, hvilke leverandører der kan få de tillæg – og hvorfor – samt hvordan man kontrollerer, at leverandørerne overholder de ekstraordinære krav til specialmælk.

Faktaboks

Her er, hvad de fem andelshavere ønsker svar på:

  1. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten bestyrelsens indstilling og Repræsentantskabets fastsættelse af de overordnede retningslinjer for 1) principper for anvendelse af tillæg (tildelingsprincipperne) og 2) mælkeafregning gældende for årene 2017, 2018, 2019, 2020, der er udarbejdet og vedtaget §8.1 og 8.2
  2. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten den bestyrelsesbeslutning, der for årene 2017, 2018, 2019 og 2020 bestemmer 1) principper for anvendelse af tillæg (tildelingsprincipperne) og 2) særlige tillæg til dækning af meromkostninger, som ifølge særlige krav til produktionsforhold, mælkekvalitet og markedsbestemte tillæg og fradrag, er udarbejdet og vedtaget i henhold til Arla-vedtægtens S, 8. 1.
  3. Rekvisiti pålægges at udlevere, i det omfang det foreligger, oversigt over indvejningen (i kilo) af de forskellige mælketyper, inklusive standardmælk, for hvert geografisk område jf. Arla vedtægtens § 9.1 for af hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020, samt hvilke beløb, der i samme periode i hvert geografisk område årligt er udbetalt herfor.
  4. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der i 2017, 2018, 2020 ligger til grund for 1) udvælgelse til non-GMO mælkeleverandør og 2) afregning af non-GMO tillæg inden for de enkelte Arla medlemslande.
  5. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af de bestyrelsesbeslutninger, der i 2017, 2018 og 2019 lægger til grund for udbetalingen af det svenske tillæg for Sommarmjölk.
  6. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der ligger til grund for ophævelsen med virkning fra 2020 af tillægget for svensk Sommarmjölk.
  7. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det foreligger, kopi af de beregninger for 2017, 2018, 2019 og 2020, der dokumenterer, at merprisen for specialmælk, herunder øko-mælk, 1) betales af kunderne og/eller 2) dækker leverandørens meromkostninger.
  8. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det foreligger, kopi af dokumenter vedrørende den kontrol, der internt eller eksternt har været udøvet for at sikre sig, at de svenske medlemmer, der i 2017, 2018 og 2019 modtog tillæg for Sommarmjölk, rent faktisk har haft deres køer på græs i det krævede omfang.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle