Rigmand får flyttet kommunal vej ved sit gods

Godsejer Anders Holch Povlsen har fået accepteret din anmodning om flytning af vej, mod at han selv betaler for det.

I årevis har Bestseller-miliardær og De Fem Gaarde-medejer Anders Holch Povlsen forsøgt at få stoppet trafikproblemer ved driftsbygningerne på sit gods Constantinsborg.

Nu er det lykkedes at få kommunen til at acceptere en ændring af vejføringen på en meget trafikeret vej, mod at godsejeren selv betaler for det, skriver Finans.dk.

Allerede i 2013 skrev Aarhus Stiftstidende om godsejerens ønske om - for egne midler - at få vejen ændret ved Constantingsborg, der ligger syd for Brabrand ikke langt fra Aarhus by.

"Vibrationer fra passerende tunge køretøjer og saltpåvirkning i vintermånederne har medført revnedannelser og nedbrydning af eksisterende bygninger", har været et af argumenterne, viser erhvervsmediets Finans' aktindsigt.

Dertil kommer kraftig trafikstøj og et ønske om trafikal sikkerhed.

Løsningen er blevet, at godt en halv kilometer af Storskovvej flyttes 45 meter væk fra driftsbygningerne. Godsejeren har fået dispensationer fra Fredningsnævnet og tilladelser i forhold til Naturbeskyttelsesloven.

Finans.dk skriver, at der generel er enighed om, at det er en god løsning med en ændret vejføring. Et enigt byråd godkendte løsningen. Mediet skriver dog også, at der kan være principielle overvejelser i sagen, hvis rige personer kan påvirke kommunal planlægning, mens andre uden midler har sværere ved det.

Byrådsmedlemt Jan Ravn Christensen (SF) stemte for, fordi trafiksikkerheden forbedres.

"Men det spillede også ind, at en borger selv ville betale for det. Hvis kommunen selv skulle finansiere projektet, havde jeg nok ikke prioriteret så mange penge til det", siger han til Finans.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle