Så bliver der samlet ind til stenrevet i Limfjorden

Så er landbruget i gang med indsamling af marksten til stenrevet i Løgstør Bredning. Der er kommet 10 læs på Løgstør Havn torsdag.

Der var en udsendt reporter fra DR P4 til stede på Løgstør Havn torsdag, da landmænd læssede marksten af til et nyt stenrev i Limfjorden.

"Vi har oplevet god opbakning fra de landmænd, som kom med sten. De har været meget positive over for, at landbruget har taget aktiv del i projektet med etablering af stenrev i Limfjorden. Der har været god stemning på en kold dag," siger Agri Nords formand Carl Chr. Pedersen.

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, er glad for, at landmænd kan hjælpe vandmiljøet.

DF: Vi sparede landmænd for gebyr og gabestok 13. december · 16:25

"Gennem flere hundrede års stenfiskeri er Limfjorden blevet berøvet sine rev. Dyr og planter har mistet levesteder, og iltforholdene i fjorden er blevet voldsomt forringet. Med etableringen af revet i Løgstør Bredning får Limfjorden lidt af det tabte tilbage, og det er vi i landbruget stolte af og glade for at kunne hjælpe til med," siger Lars Hvidtfeldt.

 
Der er mulighed for at levere sten i Løgstør indtil næste fredag.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu