Så meget får danske landmænd og konkurrenter

EU-støtte efter omlægning: Danske landmænd ligger fortsat højt i forhold til en række nabolande.

Selvom den danske regering har besluttet at overføre to mia. kr. af den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet frem mod 2020, vil danske landmænd fortsat få mere udbetalt i landbrugsstøtte pr. hektar end kollegerne i Tyskland, Polen, Sverige og Storbritannien.

Kun landmænd i Nederlandene vil få udbetalt en højere landbrugsstøtte pr. hektar end Danmark i 2015-2016. Det viser et skema udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

»Det er klart, det fylder meget hos landmændene, at de vil få mindre landbrugsstøtte i fremtiden, og at de skal opfylde flere krav. Men vi vil stadig ligge godt rent støttemæssigt i forhold til konkurrenterne, også selvom Polen går den modsatte vej og overfører midler TIL den direkte landbrugsstøtte fra landdistrikterne,« siger Lotte Dige Toft, chef i Center for Arealtilskud, NaturErhvervstyrelsen.

Så meget overfører de

NaturErhvervstyrelsens skema illustrerer, hvor stor en procentdel af den direkte støtte, seks EU-lande har besluttet at overføre til landdistrikterne, og hvad det betyder for, hvor meget landmændene får udbetalt før og efter overførslen.

Med udgangspunkt i den gennemsnitlige hektarstøtte i 2015, ser de gennemsnitlige udbetalinger af støttekroner pr. hektar således ud før og efter det første år med overførsel af landbrugsstøtte:

Nederlandene: 3 pct. (3.101 kr. i gennemsnit før overførsel og 3.010 kr. pr. hektar efter overførsel.

Danmark: 5 pct. (2.519 kr. i gns. pr. hektar før overførsel og 2.358 kr. i gns. pr. hektar efter overførsel.)

Tyskland: 4,5 pct. (2.244 kr. pr. hektar før overførsel, 2.143 kr. i gns. pr. hektar efter overførsel.)

Polen: - 13,1 pct. (1.592 kr. i gns. før overførsel og 1.797 kr. i gns. pr. hektar efter overførsel).

Sverige: 0 pct. (1.703 kr. i gns. pr. hektar før overførsel og 1.703 kr. i gns. pr. hektar efter overførsel.)

Storbritannien: 10,8 pct. (1.669 kr. i gns. pr. hektar før overførsel og 1.490 kr. i gns. pr. hektar efter overførsel.

Polen overhaler Sverige og UK

Polens beslutning om at øge den direkte landbrugsstøtte på bekostning af landdistriktsbudgettet betyder, at polske landmænd fremover får mere i hektarstøtte end Sverige og Storbritannien.

De øvrige fem EU-lande har ikke skiftet indbyrdes placering i forhold til støtteniveau gns.. pr. hektar.

Den danske regering har besluttet en omlægning af landbrugsmidlerne på op til 7 procent frem mod 2020.

Pengene indfases gradvist, så fem procent af den direkte landbrugsstøtte overføres til landdistriktsprogrammet i 2016, seks procent i 2017 og syv procent i 2018-2020.

I alt beløber det sig til 2,1 milliarder kroner i 2020.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle