Sådan øger du fortjenesten på mælk og kød

Covid-19 har udfordret afsætningen af dyre udskæringer og højt forædlede mejeriprodukter. Det får især centraleuropæiske bedrifter til at kigge i nye retninger og selv tage ansvar for afsætningen

Lidt overraskende finder EuroTier-arrangøren, landbrugsorganisationen Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) en ny tendens blandt bedrifternes egne investeringsønsker, nemlig gårdbutikker og lokal afsætning.

Overalt har covid-19 medført problemer med afsætningen af dyre udskæringer og højtforædlede mejeriprodukter. 

Især i Tyskland, Østrig Schweiz og Norditalien, men også i Holland og Frankrig, ses derfor en øget landmandsinteresse for selv at står for en større del af afsætningen og dialogen med forbrugerne, enten direkte eller gennem mindre kooperative løsninger, for at øge indtjeningen og have flere ben at stå på som bedrift.

Natur er nyt forretningsområde

Den øgede interesse for direkte afsætning hænger også sammen med stadig stærkere krav fra både forbrugere og politikere til, at landbruget bidrager til øget biodiversitet. Hvilket igen åbner for nye forretningsmodeller, hvor det er bedriften snarere end produktet, der sættes i centrum.

Derfor peger landmændene som noget nyt selv på uddannelse, kommunikation og udvikling nye forretningsområder som områder, der bør investeres mere i på bedriften.

DLG kører derfor de fire messedage tirsdag til fredag et intensivt webinarprogram omkring direkte afsætning med både ekspertinput og landmandserfaringer.

Der vil være webinarer på både tysk og engelsk.
 

Emneord

Eurotier 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle