Sådan blev tørken to mia. billigere for landmændene

Skønnet over tørketab ramte over målet. Normalt sommervejr fra august til oktober reddede en del af høsten.

Vi vurderer, at kombinationen af et vådt efterår i 2017 med dårlig etablering af vintersæd og tørken i 2018 har medført et direkte udbyttetab på i alt ca. 4,1 mia. kr. i forhold til et normalår«, siger Jens-Martin Bramsen, der er en af forfatterne bag den årlige rapport Landbrugets Økonomi fra IFRO, Institut for fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Rapporten, der udkom i denne uge, skærer altså 2,3 mia. kr. af tørketabet i forhold til den vurdering, som landbruget selv kom med i august. På det tidspunkt lød vurderingen fra Seges, at regningen til landmændene for den tørre sommer ville blive på 6,4 mia. kr. Altså er IFROs tal, som må opfattes som statens egne tal, en tredjedel mindre en tallet fra Seges.

Alle efterlyste tørketal

Under tørken i sommeren 2018 efterlyste mange en beregning over tørkens konsekvenser. Dette tal skulle bl.a. bruges i forbindelse med arbejdet med at begrænse skaden gennem en tørkepakke til landbruget. Tørketallet blev også lagt til grund for de mange dispensationer, som Landbrug & Fødevarer opnåede i løbet af sommeren til fordel for de landmænd, som stod midt i problemerne med den værste tørke nogensinde.

At man ender ud med så stor en forskel, skyldes, at tallet fra Seges var et tidligt skøn, inden høsten var gjort op og uden at kende vejret i de sidste 5 måneder af året.

»Hovedårsagen til forskellen på de to milliarder er de begivenheder, der er indtruffet i den mellemliggende periode. Først og fremmest begyndte det at regne ugen efter Seges’ skøn. Og så varede sommeren helt ind i oktober, så der bl.a. kunne høstes et ekstra slæt«, lyder den korte forklaring fra erhvervsøkonomisk chef i Seges, Klaus Kaiser.

»I denne sammenhæng er det også vigtigt at erindre, at IFRO i september betegnede Seges’ estimat som retvisende. Metodemæssigt er Seges og IFRO helt på linje. Når skønnene falder forskelligt ud, er det tidspunktet for estimaterne, der er udslagsgivende«, siger Klaus Kaiser.

Nye tal fra Seges

På Seges vil man opdatere estimatet for tørkens konsekvenser, men man har valgt at vente, til man har kendskab til udviklingen siden august, som IFRO har kunnet indregne, samt ikke mindst de regnskaber, som i disse dage bliver afsluttet.

»Vi ved derfor også på nuværende tidspunkt, at tabet bliver mindre end forudset for et halvt år siden. Og hvis de foreløbige tal holder, er det en positiv historie for erhvervet. Tilbage står dog, at 2018 og den ekstreme tørke har kostet de danske landmænd flere milliarder, og at tabet kommer til at trække alvorlige og langvarige spor efter sig«, siger Klaus Kaiser.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle